COLEGIUL DE REDACŢIEREVISTA ARHIVELE TOTALITARISMULUI


CONSILIUL EDITORIAL INTERNAŢIONAL

Gheorghe Cojocaru, Institutul de Istorie, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău (Republica Moldova)
Armin Heinen, Historisches Institut Der RWTH Aachen (Germania)
Constantin Iordachi, Central European University, Budapesta (Ungaria)
Aleksandr Stykalin, The Institute of Slavistics, Russian Academy of Science, Moscow (Federaţia Rusă).
Irina Gridan, INALCO (L’Institut National des Langues et Civilisations Orientales), Paris (Franţa)

COLEGIUL DE REDACŢIE

Radu Ciuceanu (director I.N.S.T.), Octavian Roske (redactor şef), Florin Abraham, Ioan Chiper, acad. Dinu C. Giurescu, Mihai Golu, Gheorghe Onişoru, Ioan Scurtu, acad. Ştefan Ştefănescu, Florian Tănăsescu, acad. Răzvan Theodorescu, acad. Dorel Zugrăvescu

REDACŢIA

Director: Radu Ciuceanu
Redactor şef: Octavian Roske
Secretar general de redacţie: Dan Cătănuş
Redactori: Mioara Anton, Ana-Maria Cătănuş, Cristina Diac, Alexandru-Murad Mironov, Florin-Răzvan Mihai

Machetare computerizată: Iuliana Dumitrescu, Mihaela Maria Gavrilescu, Bianca Niţu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu