Norme de redactare AT 2023Articolele  trimise spre publicare revistei „Arhivele Totalitarismului” trebuie să fie inedite, originale şi redactate în conformitate cu următoarele norme:

La momentul trimiterii unui articol către redacţie, autorii trebuie să se asigure că materialul este însoţit de:

Prezentarea autorului, cu următoarele menţiuni: afiliere instituţională, titluri ştiinţifice şi academice, grade didactice şi ştiinţifice, ultimul volum publicat (unde este cazul), adresa de email;

Un scurt rezumat în limba română şi în limba engleză (max. 600 de caractere cu spaţii) şi maximum cinci cuvinte cheie, dar nu mai puţin de trei, în limba engleză.

 

Fisierul conţinând materialul trimis spre publicare trebuie să fie denumit folosind numele autorului şi titlul articolului. 

Format: font Times New Roman, dimensiunea fontului în text 12, dimensiunea fontului în  notele de subsol 10, spațiere 1,5.

 

Fişierele text trebuie transmise în format doc/dox, iar fotografiile în format jpeg, 300dpi.

Dimensiunile şi caracteristicile materialelor trimise spre publicare

 

Studii: maximum 40 000 semne tipografice (fără spaţii)/20 pagini standard. Textele care depăşesc aceste dimensiuni vor fi împărţite în două sau mai multe episoade de către autor, la solicitarea redacţiei. Titlul materialului trebuie să fie descriptiv, concis şi să indice limitele cronologice ale subiectului abordat. Studiile trebuie să conţină subtitluri, o introducere care să conţină stadiul cunoaşterii relativ la subiect,  noutatea şi importanţa cercetării întreprinse, analiza subiectului abordat şi un subcapitol dedicat concluziilor cercetării.

 

Documente: maximum 40 000 semne tipografice (fără spaţii)/20 pagini standard. Textele de la această rubrică trebuie să conţină o introducere de 2-4 pagini standard, iar documentele trebuie să fie însoţite de titlu (regest), sursa de arhivă şi ilustraţii.

 

Biografii: maximum 10 000 semne tipografice (fără spaţii)/ 5 pagini standard. Biografiile nu conţin note de subsol, ci o bibliografie selectivă a surselor utilizate. „Arhivele Totalitarismului” încurajează autorii să propună materialul iconografic pentru biografie. Acesta constă într-o fotografie-portret a persoanei căreia îi este dedicată biografia.

 

Recenzii: maximum 10 000 semne tipografice (fără spaţii)/ 5 pagini standard.

 

 

Indicaţii pentru alcătuirea aparatului critic

pentru articolele publicate în limba română

 

 

Studii şi documente

 

Aparatul critic va fi plasat în subsolul paginii şi va fi elaborat în conformitate cu următoarele reguli de citare.

 

Fonduri arhivistice

Arhiva (prima menţionare are în vedere numele complet şi abrevierea, urmând ca în continuare să fie menţionată doar abrevierea), Fond, dosar nr., volum, fila.

 Exemplu:

Arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (ACNSAS), Fond Penal, dosar nr. 52, vol. 12, f. 74.

  Volume

Prenumele şi numele autorului, Titlul lucrării, editura, locul apariţiei, anul apariţiei, pagina.

 

Exemplu:

Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2012, p. 70. 

 

Articole publicate în reviste de specialitate sau în volume colective

Prenumele şi numele autorului, Titlul articolului, în „Titlul revistei”, tomul, numărul revistei,  anul, pagina. 

Exemplu:

Dan Berindei, Preluarea Academiei Române de către regimul totalitar comunist, în „Arhivele Totalitarismului”, Anul XIV, nr. 50-51, 1-2/2006, p. 59-81. 

Prenumele şi numele autorului, Titlul articolului, în Prenumele şi numele autorului, ed./coord., Titlul volumului, editura, locul apariţiei, anul apariţiei, pagina. 

Exemplu:

Janos M. Rainer, A Progress of Ideas: the Hungarian Revolution of 1956, în Dan Cătănuş, Vasile Buga, coord., Lagărul comunist sub impactul destalinizării, 1956, Bucureşti, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2006, p. 317-339. 

 

Articole publicate în ziare

Numele şi prenumele autorului, titlul articolului, în „numele ziarului”, data apariţiei. 

Exemplu: Jan Marek, Poporul Islandei spune: ajunge!, în „Pentru pace trainică, pentru democraţie populară”, nr. 14, 6 aprilie 1956, p. 6.

 

Resurse web

Numele site-ului şi data accesării

 Exemplu: www.totalitarism.ro, accesat la 24 aprilie 2020

 

 

Abrevieri 

 

În articolele trimise spre publicare, autorii sunt rugaţi să utilizeze următoarele abrevieri:

 

ACNSAS           Arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii

AHR                „American Historical Review”

AIIAI               „Anuarul Institutului de istorie şi arheologie A.D. Xenopol”, Iaşi

AINST             Arhiva Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului

AMAE             Arhiva Ministerului român al Afacerilor Externe

AMAEF          Arhiva Ministerului Afacerilor Externe francez

AMAI              Arhiva Ministerului Afacerilor Interne

AMR                Arhivele Militare Române

AMB                Arhivele Municipiului Bucureşti

AMJ                 Arhiva Ministerului Justiţiei

ANA                Arhivele Naţionale Arad

ANBZ             Arhivele Naţionale Buzău

ANDJ              Arhivele Naţionale Craiova

ANCT             Arhivele Naţionale Constanţa

ANGL             Arhivele Naţionale Galaţi

ANGR             Arhivele Naţionale Giurgiu

ANIC               Arhivele Naţionale Istorice Centrale

ANIS               Arhivele Naţionale Iaşi

ANBH             Arhivele Naţionale Oradea

ANP                Arhivele Naţionale Piteşti

ANRM             Arhivele Naţionale ale Republicii Moldova

ANSJ               Arhivele Naţionale Sălaj

ANSV              Arhivele Naţionale Suceava

ANTM             Arhivele Naţionale Timişoara

ANTL              Arhivele Naţionale Tulcea

AOSP              Arhiva organizaţiilor social-politice din Republica Moldova

ARUB              Arhiva Rectoratului Universităţii din Bucureşti

ASRI                Arhiva Serviciului Român de Informaţii

ASSC               Arhiva Secretariatului de Stat pentru Culte

AŞRS               „Arhiva pentru ştiinţă şi reformă socială”

AT                   „Arhivele Totalitarismului”     

ATMT              Arhiva Tribunalului Militar Timişoara

AUI                 Arhivele Universităţii din Iaşi

BARAI             Biblioteca Academiei Române - Arhiva istorică

BO                  „Buletinul Oficial”

CPCA     Arhiva Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor, Camera Deputaţilor                             

DAD               „Dezbaterile Adunării Deputaţilor”

DGFP              Documents on German Foreign Policy

DIA                 Documents on International Affairs

DRSP              Direcţia Regională a Securităţii Poporului

ISISP               Institutul de Studii Istorice şi Social Politice

MO                  „Monitorul Oficial”

OSA                Open Society Archives (Arhivele pentru o Societate Deschisă)

RA                   „Revista arhivelor”

RI                    „Revista istorică”

SE                   „Südost-Europa. Zeitschrift für Gegenwartsforschung”  

SMIC                „Studii şi Materiale de Istorie Contemporană”


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu