luni, 24 septembrie 2012

Noutăţi editoriale


O vară fierbinte în relaţiile româno-sovietice 
Convorbirile de la Moscova din iulie 1964 
Autor: Vasile Buga 

O vară fierbinte în relaţiile româno-sovietice.
Convorbirile de la Moscova din iulie 1964,
INST, 2012
Volumul cuprinde stenograma convorbirilor de la Moscova, în perioada 7-14 iulie 1964, dintre delegaţia Partidului Muncitoresc Român, condusă de Ion Gheorghe Maurer, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., preşedintele Consiliului de Miniştri al Republicii Populare Române, şi delegaţia Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, condusă de N.V. Podgornîi, membru al Prezidiului, secretar al C.C. al P.C.U.S. 

Convorbirile pun în evidenţă divergenţele apărute în abordarea de către cele două partide a unor aspecte ale politicii interne şi internaţionale, îndeosebi după Plenara C.C. al P.M.R., din aprilie 1964. Documentul publicat oferă cercetătorilor, cadrelor didactice, studenţilor, tuturor celor interesaţi de istoria relaţiilor româno-sovietice posibilitatea de a înţelege evoluţia sinuoasă a acestora, libertatea deplină de a judeca asupra forţei argumentelor invocate de membrii celor delegaţii în apărarea poziţiilor exprimate. 

236 p, 17x24
ISBN 978-973-7861-71-9
Preţ: 2,13 RON


Tot mai departe de Moscova... Politica externă a României în contextul conflictului sovieto-chinez, 1956-1965


Autor: Dan Cătănuş

Volumul reprezintă varianta actualizată şi adaptată spre publicare a tezei de doctorat pe care Dan Cătănuş a susţinut-o în cadrul Institutului de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române, sub coordonarea prof.univ.dr. Ioan Chiper.
Politica externă a României, 1956-1965
INST, 2011, Colecţia Studii
PREŢ 20,00 lei
Abordând politica externă a României în perioada 1956-1965, lucrarea are ca subiect central problema „desatelitizării” şi mai ales a modului în care conducerea comunistă de la Bucureşti şi-a propus şi a încercat să obţină recunoaşterea din partea Moscovei a suveranităţii sale decizionale.
Dan Cătănuş oferă în acest sens nu numai o interpretare originală, ci şi o viziune de ansamblu, coerentă şi logică, asupra unor evenimente care au marcat surprinzătoarea evoluţie a României, de la situaţia de satelit fidel al Uniunii Sovietice şi ţara cu unul dintre cele mai staliniste regimuri, la statutul de „copil rebel” al lagărului comunist, care îşi proclama independenţa faţă de Moscova şi, în acelaşi timp, începea să facă progrese în planul destinderii interne.
Volumul răspunde astfel unor întrebări esenţiale privind problema „desatelizării” României în anii ’50-’60 ai secolului trecut: când a început desprinderea de Moscova, ce motive au determinat conducerea de la Bucureşti să facă un asemenea pas, care au fost etapele strategiei concepute de Gheorghiu-Dej şi căile alese pentru punerea ei în practică, cum s-au corelat factorii interni şi cei externi în dinamica acestui proces şi, nu în ultimul rând, în ce măsură obiectivele asumate de liderii români au fost îndeplinite.
Prefaţată de profesorul Radu Ciuceanu, lucrarea este formată din 14 capitole plus Concluzii, un dicţionar biografic, bibliografie, un grupaj de 40 de fotografii din epocă şi indice de persoane.

INST, 2011
455 p., 17x24
ISBN 978-973-7861-66-5
Preţ: 20,00 lei

Cartea poate fi comandată la sediul INST, la tel. 021 2306992, sau la adresele de email

inst.academia@gmail.com 
si 
arhiveletotalitarismului@gmail.com.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu