Autori 2019-2015

Arhivele Totalitarismului 
(Totalitarianism Archives) 
Anul XXVII, Nr. 104-105, 3-4/2019 


Florin Abraham – Doctor în istorie, cercetător ştiinţific II la I.N.S.T.; lector univ. la S.N.S.P.A.; reprezentant al României în Comitetul de Coordonare al Reţelei Europene „Memorie şi Solidaritate”. Publicație recentă: To Collaborate and to Punish. Democracy and Transitional Justice in Romania, în Péter Apor, Sándor Horváth, James Mark (eds.), Secret Agents and the Memory of Everyday Collaboration in Communist Eastern Europe, Anthem Press, London, New York, 2017.

Flori Bălănescu – Doctorand la Academia Română, cercetător ştiinţific III în cadrul I.N.S.T. Volum recent: Ziua care nu se uită. Revolta brașovenilor din 15 noiembrie 1987 (Polirom, 2017, coord. Marius Oprea, coautoare).

Constantin Buchet – Doctor în istorie, cercetător ştiinţific II în cadrul I.N.S.T.; preşedinte al Colegiului C.N.S.A.S.; conferenţiar universitar la S.N.S.P.A. Volum recent: România, frontul informațiilor și sfârșitul Războiului Rece (Editura Sitech, Craiova, 2011).

Cosmin Budeancă – Doctor în istorie, cercetător-expert la I.I.C.C.M.E.R.

Vasile Buga – Doctor în istorie, cercetător asociat al I.N.S.T., coordonator al Centrului de studii ruse şi sovietice din cadrul I.N.S.T., vicepreşedinte al Comisiei mixte de istorie româno-ruse. Volum recent: Lumini şi umbre. Relaţiile economice româno-sovietice, 1965-1989 (I.N.S.T., 2019).

Puica Buhoci – Cercetător ştiinţific la I.N.S.T. în perioada 2006-2009.

Mihai Burcea – Doctor în istorie, cercetător ştiinţific III în cadrul I.N.S.T. Volum recent: „Apărând orânduirea de stat”: Siguranța pe urmele lui Gheorghe Crosneff în România interbelică (Editura Universității din București, 2016).

Ana-Maria Cătănuş – Doctor în istorie, cercetător ştiinţific II în cadrul I.N.S.T. Volum recent: Mihai Botez, Lumea a doua şi alte scrieri din anii disidenţei solitare, 1979-1987 (Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2014, editor).

Dan Cătănuş – Doctor în istorie, cercetător ştiinţific II în cadrul I.N.S.T. Volum recent: Comuniştii români şi „devierea de dreapta”. Istoria unei afaceri de partid, 1940-1968 (I.N.S.T, 2018).

Radu Ciuceanu – Membru de onoare al Academiei Române. Fost deţinut politic sub regimul comunist, în perioada 1948-1963 (penitenciarele Craiova, Piteşti, Jilava, Târgşor, Gherla, Văcăreşti, Lugoj). Doctor în istorie, cercetător ştiinţific I, director al I.N.S.T, preşedintele Consiliului Ştiinţific al I.N.S.T. Iniţiatorul primului film despre Gulagul românesc Dentro il Gulag Romeno, 1991, şi al serialului de televiziune Memorialul durerii. Volum recent: Thalassa! Thalassa! Thalassa! Memorii, vol. VI (I.N.S.T., 2017).

Gábor Csikós – Doctor în filozofie, doctorand în istorie, membru al Grupului de Cercetare a Istoriei Rurale, al Organizaţiei pentru Istorie Rurală şi al Societăţii de Istorie Socială din cadrul Academiei de Ştiinţe a Ungariei.

Claudiu Degeratu – Doctorand la Universitatea din Bucureşti, cercetător şt. III în cadrul I.N.S.T.

Cristina Diac – Doctor în istorie, cercetător ştiinţific III în cadrul I.N.S.T. Volum recent: Zorii comunismului în România. Ştefan Foriş, un destin neterminat (Editura Cetatea de Scaun, 2014).

Daniel Filip – Doctorand la Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Octaviana Jianu – Doctor în istorie, cercetător ştiinţific III în cadrul I.N.S.T.; cercetător stagiar în cadrul Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale, Roma.

Silviu Miloiu – Prof. univ. dr. habil., conducător de doctorat la Școala Doctorală a Universității „Valahia” din Târgoviște, președinte al Asociației Române pentru Studii Baltice și Nordice, editor al „Revistei Române pentru Studii Baltice și Nordice”. Volum recent: Strategic Culture in Russia’s Neighborhood: Change and Continuity in an In-Between Space (eds. Katalin Miklóssy and Hanna Smith, Lexington Books, 2019, coautor).

Alexandru-Murad Mironov – Cercetător ştiinţific III în cadrul I.N.S.T., lector univ. dr. la Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti.

Elena Negru – Doctor în istorie, cercetător ştiinţific coordonator, Institutul de Istorie din Chişinău, Rep. Moldova. Volum recent: „Cursul deosebit” al României şi supărarea Moscovei. Disputa sovieto-română şi campaniile propagandistice antiromâneşti din R.S.S.M. (1965-1989). Studiu şi documente, vol. II: 1976-1989 (Tehnica-Info, 2016, coautoare).

Gheorghe Negru – Doctor în istorie, cercetător ştiinţific coordonator, Institutul de Istorie din Chişinău, Rep. Moldova. Volum recent: „Cursul deosebit” al României şi supărarea Moscovei. Disputa sovieto-română şi campaniile propagandistice antiromâneşti din R.S.S.M. (1965-1989). Studiu şi documente, vol. II: 1976-1989 (Tehnica-Info, 2016, coautor).

Gheorghe Onişoru – Profesor univ. la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, cercetător ştiinţific I la I.N.S.T. Volum recent: „Prin noi înşine”. O istorie a Partidului Naţional-Liberal (2019, coautor).

Cristina Petrescu – Doctor în istorie comparată, conferenţiar univ. la Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea din Bucureşti. Volum recent: From Robin Hood to Don Quixote: Resistance and Dissent in Communist Romania (Editura Enciclopedică, 2013).

Dragoş Petrescu – Profesor universitar dr., Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea din Bucureşti. Volum recent: Entangled Revolutions: The Breakdown of the Communist Regimes in East-Central Europe (Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2014).

Adrian Pop – Prof.univ.dr., Facultatea de Ştiinţe Politice, S.N.S.P.A.; conducător de doctorat în ştiinţe politice la Şcoala Doctorală a S.N.S.P.A. Publicaţie recentă: Out of the Grey: Romania in NATO, în Arnold H. Kammel, Benjamin Zyla (eds.), Peacebuilding at Home: NATO and its ‘new’ Member-States after Crimea (Nomos, Baden-Baden, 2018).

Octavian Roske – Doctor în filologie, cercetător ştiinţific I în cadrul I.N.S.T.; conferenţiar universitar, Director al Departamentului de engleză la Facultatea de limbi şi literaturi străine, Universitatea din Bucureşti. Secretar ştiinţific al I.N.S.T., redactor-şef al revistei „Arhivele Totalitarismului”. Volum recent: România 1945-1989. Enciclopedia regimului comunist. Represiunea, vol. III: P-R, I.N.S.T., 2016 (coord.).

Alexei Sergheevici Stepanov – Doctor în ştiinţe istorice, cercetător ştiinţific superior la Centrul de studiere a istoriei contemporane a Rusiei şi politologie din cadrul Institutului de Istorie a Rusiei, Academia Rusă de Ştiinţe, Moscova.

Nicoleta Şerban – Expert în cadrul I.I.C.C.M.E.R., Departamentul Memoria Exilului românesc; deţine un doctorat realizat în cotutelă, la Universitatea din Bucureşti şi École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) din Paris.

Artyom A. Ulunyan – Doctor în ştiinţe istorice, şef al Departamentului pentru istoria Balcanilor, Caucazului de Sud şi a Asiei Centrale din cadrul Institutului de Istorie Universală din Moscova, Academia de Ştiinţe a Federaţiei Ruse. Volum recent: Scutul balcanic” al socialismului. Politica de apărare a Albaniei, Bulgariei, României şi Iugoslaviei (mijlocul anilor 1950 – anul 1980), Moscova, 2013.

Arhivele Totalitarismului 
(Totalitarianism Archives) 
Anul XXVII, Nr. 102-103, 1-2/2019 


Florin Abraham – Doctor în istorie, cercetător ştiinţific II la I.N.S.T.; lector univ. la S.N.S.P.A.; reprezentant al României în Comitetul de Coordonare al Reţelei Europene „Memorie şi Solidaritate”. Publicație recentă: To Collaborate and to Punish. Democracy and Transitional Justice in Romania, în Péter Apor, Sándor Horváth, James Mark (eds.), Secret Agents and the Memory of Everyday Collaboration in Communist Eastern Europe, Anthem Press, London, New York, 2017.

Ciprian Bălăban – Lector universitar doctor la Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti. Volum recent: Istoria Bisericii Penticostale din România, 1922-1989: instituție și harisme, Scriptum, Oradea, 2016.

Vasile Buga – Doctor în istorie, cercetător asociat al I.N.S.T., coordonator al Centrului de studii ruse şi sovietice din cadrul I.N.S.T., vicepreşedinte al Comisiei mixte de istorie româno-ruse. Volum recent: Lumini şi umbre. Relaţiile economice româno-sovietice, 1965-1989 (I.N.S.T., 2019).

Dan Cătănuş – Doctor în istorie, cercetător ştiinţific II în cadrul I.N.S.T. Volum recent: Comuniştii români şi „devierea de dreapta”. Istoria unei afaceri de partid, 1940-1968 (I.N.S.T, 2018).

Radu Ciuceanu – Membru de onoare al Academiei Române. Fost deţinut politic sub regimul comunist, în perioada 1948-1963 (penitenciarele Craiova, Piteşti, Jilava, Târgşor, Gherla, Văcăreşti, Lugoj). Doctor în istorie, cercetător ştiinţific I, director al I.N.S.T, preşedintele Consiliului Ştiinţific al I.N.S.T. Iniţiatorul primului film despre Gulagul românesc Dentro il Gulag Romeno, 1991, şi al serialului de televiziune Memorialul durerii. Volum recent: Thalassa! Thalassa! Thalassa! Memorii, vol. VI (I.N.S.T., 2017).

Gheorghe E. Cojocaru – Doctor în istorie, director al Institutului de Istorie din Chişinău, Republica Moldova; preşedintele Comisiei pentru studierea şi analiza regimului comunist totalitar din Republica Moldova. Volum recent: Disputa sovieto-română de la Viena, 27 martie – 2 aprilie 1924 (Editura Litera, Chişinău, 2019).

Constantin Corneanu – Doctor în istorie, director general-adjunct al Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989. Volum recent: Victorie însângerată. Decembrie 1989 (Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2014).

Andrea Dobeş – Doctor în istorie, muzeograf la Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei Sighet. Volum recent: Ilie Lazăr. Consecvenţa unui ideal politic, ediția a II-a, revăzută şi adăugită (Fundaţia Academia Civică, 2015).

Lucica Iorga – Absolventă a Facultăţii de Istorie şi Geografie de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău; doctorandă la Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi.

Dariusz Magier – Doctor habilitat, istoric şi arhivist, profesor universitar la Institutul de Istorie şi Relaţii Internaţionale, Universitatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Umaniste din Siedlce, Polonia, director al Departamentului Arhivistic. Volum recent: System biurokratyczny PZPR w województwie bialskopodlaskim w latach 1975-1990 (Siedlce, 2013);

Florin-Răzvan Mihai – Doctor în istorie, cercetător ştiinţific III în cadrul I.N.S.T. Volum recent: Die Deportation der Deutschen aus Rumanien in die Sowjetunion, München, Landsmannschaft der Banater Schwaben e.V., 2015 (coautor).

Slavomír Michálek – Director al Institutului de Istorie din Bratislava, Academia de Ştiinţe a Slovaciei. Volume recente: Dubček (Bratislava, 2018, editor, împreună cu Miroslav Londak); Age of Fear. The Cold War and Its Influence on Czechoslovakia 1945–1968 (Ibidem Verlag, Stutgartt, 2019, împreună cu Michal Štefanský).

Alexandru-Murad Mironov – Cercetător ştiinţific III în cadrul I.N.S.T., lector univ. dr. la Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti.

Gheorghe Onişoru – Profesor univ. la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, cercetător ştiinţific I la I.N.S.T. Volum recent: „Prin noi înşine”. O istorie a Partidului Naţional-Liberal (2019, coautor).

Luiza Revyakina – Doctor docent, cercetător la Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Bulgariei, profesor universitar la Universitatea “Sf. Kliment Ohridski” din Sofia.

Cristina Roman – Master în Relaţii Internaţionale al Facultăţii de Istorie, Universitatea din Bucureşti. Expert-cercetător la I.I.C.C.M.E.R.

Octavian Roske – Doctor în filologie, cercetător ştiinţific I în cadrul I.N.S.T.; conferenţiar universitar, Director al Departamentului de engleză la Facultatea de limbi şi literaturi străine, Universitatea din Bucureşti. Secretar ştiinţific al I.N.S.T., redactor-şef al revistei „Arhivele Totalitarismului”. Volum recent: România 1945-1989. Enciclopedia regimului comunist. Represiunea, vol. III: P-R, I.N.S.T., 2016 (coord.).

Aleksandr Vladilenovici Shubin – Doctor în ştiinţe istorice, cercetător principal, şef de department la Institutul de Istorie Universală din Moscova al Academiei Ruse de Ştiinţe. Volum recent: Pace pe drumul spre război. URSS şi criza internaţională din anii 1933-1940 (Moscova, Algorithm, 2016).

Aleksandr S. Stykalin – Doctor în istorie, cercetător ştiinţific coordonator la Institutul de Slavistică din Moscova al Academiei Ruse de Ştiinţe.

Mircea-Dorel Suciu – Membru al Consiliului ştiinţific al I.N.S.T.; Fost cercetător științific al Institutului de Istorie „N. Iorga” (noiembrie 1984 - mai 1990), membru al colectivului de editare al colecției academice „Documenta Romaniae Historica”, seria B. Țara Românească. A inițiat și condus, ca redactor-șef, revista lunară „Dosarele Istoriei” (august 1996 - septembrie 2001), după care a devenit editorul și directorul publicației, apărută sub egida propriei case editoriale, Pro Historia (octombrie 2001- martie 2007). În total, revista s-a tipărit în 127 de numere (1996-2007), la care au colaborat istorici români și străini de prestigiu, cu articole și studii consacrate istoriei naționale și universale din secolul XX, cele mai multe despre perioada Războiului Rece. În perioada aprilie 2014 - martie 2018, a fost director adjunct al Institutului Cultural Român de la New York.

Florin Şandru – Doctor în istorie, asistent de cercetare la I.N.S.T.

Florian Tănăsescu – Prof.univ.dr., membru al Consiliului ştiinţific al I.N.S.T.
Arhivele Totalitarismului 
(Totalitarianism Archives) 
Anul XXVI, Nr. 100-101, 3-4/2018 
Florin Abraham – Doctor în istorie, cercetător ştiinţific II la I.N.S.T.; lector univ. la S.N.S.P.A.; reprezentant al României în Comitetul de Coordonare al Reţelei Europene „Memorie şi Solidaritate”. Publicație recentă: To Collaborate and to Punish. Democracy and Transitional Justice in Romania, în Péter Apor, Sándor Horváth, James Mark (eds.), Secret Agents and the Memory of Everyday Collaboration in Communist Eastern Europe, Anthem Press, London, New York, 2017.

Vyara Angelova – Conferenţiar universitar la Universitatea „Sf. Kliment de Ohrida” din Sofia, Facultatea de jurnalism şi comunicare în masă. Volum recent: BNR et BNT – entre Etat et société, 1989-2015 (Sofia, 2017, editor şi autor).

Mădălina Bălăşescu – Lector universitar la Departamentul de Jurnalism din cadrul Facultăţii de jurnalism şi ştiinţe ale comunicării, Universitatea din Bucureşti. Volum recent: Producţia TV. Strategii, principii, tehnici, Tritonic, Bucureşti, 2015.

Corneliu Beldiman – Doctor în istorie, cercetător ştiinţific II în cadrul I.N.S.T. Volum recent: Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului - 20 de ani de activitate (1993-2013). Fenomenul totalitar: realități istorice și abordări istoriografice (I.N.S.T., 2015, coordonator).

Constantin Buchet – Doctor în istorie, cercetător ştiinţific II în cadrul I.N.S.T.; preşedinte al Colegiului C.N.S.A.S.; conferenţiar universitar la S.N.S.P.A. Volum recent: România, frontul informațiilor și sfârșitul Războiului Rece (Editura Sitech, Craiova, 2011).

Vasile Buga – Doctor în istorie, cercetător asociat al I.N.S.T., coordonator al Centrului de studii ruse şi sovietice din cadrul I.N.S.T., vicepreşedinte al Comisiei mixte de istorie româno-ruse. Volum recent: Pe muchie de cuţit. Relaţiile româno-sovietice, 1965-1989 (I.N.S.T., 2014).

Puica Buhoci – Cercetător asociat al I.N.S.T. Volum recent: Mişcarea Naţională de Rezistenţă din Oltenia, vol. V: 1948-1952 (I.N.S.T., 2007, coautor).

Mihai Burcea – Doctor în istorie, cercetător ştiinţific III în cadrul I.N.S.T. Volum recent: „Apărând orânduirea de stat”: Siguranța pe urmele lui Gheorghe Crosneff în România interbelică (Editura Universității din București, 2016).

Elena Cazacu – Doctorand la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava cu teza Implicațiile celui de-al doilea război mondial pentru Bucovina. Acțiunile administrației româneşti în sudul provinciei Bucovina din anul 1944, coordonator: Gheorghe Onișoru.

Ana-Maria Cătănuş – Doctor în istorie, cercetător ştiinţific II în cadrul I.N.S.T. Volum recent: Mihai Botez, Lumea a doua şi alte scrieri din anii disidenţei solitare, 1979-1987 (Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2014, editor).

Dan Cătănuş – Doctor în istorie, cercetător ştiinţific II în cadrul I.N.S.T. Volum recent: Comuniştii români şi „devierea de dreapta”. Istoria unei afaceri de partid, 1940-1968 (I.N.S.T, 2018).

Radu Ciuceanu – Fost deţinut politic sub regimul comunist, în perioada 1948-1963 (penitenciarele Craiova, Piteşti, Jilava, Târgşor, Gherla, Văcăreşti, Lugoj). Doctor în istorie, cercetător ştiinţific I, director al I.N.S.T, preşedintele Consiliului Ştiinţific al I.N.S.T. Iniţiatorul primului film despre Gulagul românesc Dentro il Gulag Romeno, 1991, şi al serialului de televiziune Memorialul durerii. Volum recent: Thalassa! Thalassa! Thalassa! Memorii, vol. VI (I.N.S.T., 2017).

Constantin Corneanu – Doctor în istorie, director general-adjunct al Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989. Volum recent: Victorie însângerată. Decembrie 1989 (Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2014).

Csikós Gábor – Doctor în filozofie, doctorand în istorie, membru al Grupului de Cercetare a Istoriei Rurale, al Organizaţiei pentru Istorie Rurală şi al Societăţii de Istorie Socială din cadrul Academiei de Ştiinţe a Ungariei.

Mihai Dobre – Doctor în istorie, lector universitar la Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti; ministru plenipotenţiar în cadrul Ministerului Afacerilor Externe al României. Volum recent: România la sfârşitul Războiului Rece. Statut geopolitic şi opţiuni de Securitate (Editura Enciclopedică, 2011).

Krzysztof Gajewski – Profesor asistent la Institutul de cercetări literare din Varşovia, Academia de Ştiinţe a Poloniei.

Constantin Geambaşu – Prof.univ.dr. la Facultatea de limbi şi literaturi străine, Universitatea Bucureşti; vicepreşedinte al Comitetului Asociaţiei Internaţionale a Poloniştilor; preşedinte al Asociaţiei Slaviştilor din România (2006-2016). Volum recent: Czeslaw Milosz, Istoria literaturii polone (traducător, 2017).

Anca Irina Ionescu – Prof.univ.dr. la Universitatea din Bucureşti, specialitatea studii de slavistică şi literatură universală. Volum recent: Studii de slavistică (Editura Lider Internaţional, 2017).

Octaviana Jianu – Doctor în istorie, cercetător stagiar în cadrul Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale, Roma; cercetător asociat la Institutul de Sociologie al Academiei Române.

Alexandru Matei – Doctor în literatură franceză (Universitatea din Bucureşti şi EHESS din Paris, 2007). Conferenţiar la Facultatea de litere a Universităţii „Ovidius” din Constanţa; cercetător la Institutul de istorie şi teorie literară „G. Călinescu”, Academia Română. Volum recent: Roland Barthes, mitologii româneşti (Art, Bucureşti, 2017).

Florin-Răzvan Mihai – Doctor în istorie, cercetător ştiinţific III în cadrul I.N.S.T. Volum recent: Viaţa lui Ceauşescu, vol. III: Tiranul, Editura Cetatea de Scaun, 2015.

Antoaneta Olteanu – Prof.univ.dr., Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, directorul Departamentului de Filologie rusă şi slavă. Volum recent: Rusia imperială. O istorie culturală a secolului al XIX-lea, Ed. All, 2011.

Cristina Petrescu – Doctor în istorie comparată, conferenţiar univ. la Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea din Bucureşti. Volum recent: From Robin Hood to Don Quixote: Resistance and Dissent in Communist Romania (Editura Enciclopedică, 2013).

Dragoş Petrescu – Profesor universitar dr., Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea din Bucureşti. Volum recent: Entangled Revolutions: The Breakdown of the Communist Regimes in East-Central Europe (Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2014).

Adrian Pop – Prof.univ.dr., Facultatea de Ştiinţe Politice, S.N.S.P.A.; conducător de doctorat în ştiinţe politice la Şcoala Doctorală a S.N.S.P.A. Publicaţie recentă: Out of the Grey: Romania in NATO, în Arnold H. Kammel, Benjamin Zyla (eds.), Peacebuilding at Home: NATO and its ‘new’ Member-States after Crimea (Nomos, Baden-Baden, 2018).

Octavian Roske – Doctor în filologie, cercetător ştiinţific I în cadrul I.N.S.T.; conferenţiar universitar, Director al Departamentului de engleză la Facultatea de limbi şi literaturi străine, Universitatea din Bucureşti. Secretar ştiinţific al I.N.S.T., redactor-şef al revistei „Arhivele Totalitarismului”. Volum recent: România 1945-1989. Enciclopedia regimului comunist. Represiunea, vol. III: P-R, I.N.S.T., 2016 (coord.).

Marcela Sălăgean – Profesor univ.dr. la Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității „Babeș-Bolyai”, conducător al Şcolii doctorale de pe lângă Facultatea de Istorie și Filosofie a UBB. Volum recent: Transilvania în jocul de interese al Marilor Puteri, 1940-1947 (Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2013).

Romina Surugiu – Conferenţiar univ.dr. la Facultatea de jurnalism şi ştiinţe ale comunicării, Universitatea din Bucureşti. Publicaţie recentă: Exploring the Role of Romanian Television in Public Sphere (1957-1989), în “The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences”, vol. XXVII/2017 (co-autor).

Adriana Ştefănel – Doctor în sociologie, lector univ. la Facultatea de jurnalism şi ştiinţe ale comunicării, Universitatea din Bucureşti.

Florian Tănăsescu – Prof.univ.dr., membru al Consiliului ştiinţific al I.N.S.T.

Olga Zaslavskaia – Doctor în istorie, co-fondator şi director al Centrului Internaţional de Cultură Alternativă din Budapesta, Ungaria.


Arhivele Totalitarismului 
(Totalitarianism Archives) 
Anul XXVI, Nr. 98-99, 1-2/2018 Flori Bălănescu – Doctorand, cercetător ştiinţific III în cadrul I.N.S.T. Volum recent: Grup Canal ’77. „Paraziţii sociali” şi Mişcarea Goma pentru drepturile omului (Editura Ratio et Revelatio, 2015).

Corneliu Beldiman – Doctor în istorie, cercetător ştiinţific II în cadrul I.N.S.T. Volum recent: Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului - 20 de ani de activitate (1993-2013). Fenomenul totalitar: realități istorice și abordări istoriografice. Conferința internațională aniversară a INST, București, 26-27 septembrie 2013 (I.N.S.T., 2015, coordonator).

Vasile Buga – Doctor în istorie, cercetător asociat al I.N.S.T., coordonator al Centrului de studii ruse şi sovietice din cadrul I.N.S.T., vicepreşedinte al Comisiei mixte de istorie româno-ruse. Volum recent: Pe muchie de cuţit. Relaţiile româno-sovietice, 1965-1989 (I.N.S.T., 2014).

Mihai Burcea – Doctor în istorie, cercetător ştiinţific III în cadrul I.N.S.T. Volum recent: „Apărând orânduirea de stat”: Siguranța pe urmele lui Gheorghe Crosneff în România interbelică (Editura Universității din București, 2016).

Dan Cătănuş – Doctor în istorie, cercetător ştiinţific II în cadrul I.N.S.T. Volum recent: Comuniştii români şi „devierea de dreapta”. Istoria unei afaceri de partid, 1940-1968 (I.N.S.T, 2018).

Radu Ciuceanu – Fost deţinut politic sub regimul comunist, în perioada 1948-1963 (penitenciarele Craiova, Piteşti, Jilava, Târgşor, Gherla, Văcăreşti, Lugoj). Doctor în istorie, cercetător ştiinţific I, director al I.N.S.T, preşedintele Consiliului Ştiinţific al I.N.S.T. Iniţiatorul primului film despre Gulagul românesc Dentro il Gulag Romeno, 1991, şi al serialului de televiziune Memorialul durerii. Volum recent: Thalassa! Thalassa! Thalassa! Memorii, vol. VI (I.N.S.T., 2017).

Ion Constantin – Doctor în istorie; cercetător asociat al I.N.S.T. Volum recent: România, Marile Puteri și problema Basarabiei (Ediția a II-a, Editura Enciclopedică, 2017).

Florin Constantiniu – Membru titular al Academiei Române (2006-2012).

Lilia Crudu – Cercetător ştiinţific în cadrul Secţiei de istorie contemporamă a Institutului de Istorie din Chişinău, Republica Moldova; a fost membră a Comisiei pentru studierea și analiza regimului comunist totalitar din Republica Moldova. Volum recent: Instituțiile și nomenclatura sovietică și de partid din RASSM și RSSM (1924-1956) (Editura Cartdidact, Chișinău, 2017, coautor).

Cristina Diac – Doctor în istorie, cercetător ştiinţific III în cadrul I.N.S.T. Volum recent: Zorii comunismului în România. Ştefan Foriş, un destin neterminat (Editura Cetatea de Scaun, 2014).

Leonid Ghibianski – Doctor în istorie, cercetător principal la Institutul de Slavistică al Academiei Ruse de Ştiinţe; membru al colegiului de redacţie al Journal of Cold War Studies (Cold War Studies Center, Harvard University, USA). A publicat volume precum: The Cominform: Minutes of the Three Conferences 1947/1948/1949 (Feltrinelli, Milano, 1994, coautor); The Establishment of Communist Regimes in Eastern Europe, 1944-1949 (Boulder, Colorado, 1997, co-editor).

Dariusz Jarosz – Doctor în istorie, profesor de istorie recentă la Institutul de Istorie al Academiei Poloneze de Ştiinţe din Varşovia. Volum recent: Polish-French Relations, 1944-1989 (Frankfurt am Main: Peter Lang Edition, 2015, coautor).

Octaviana Jianu – Doctor în istorie, cercetător stagiar în cadrul Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale, Roma; cercetător asociat la Institutul de Sociologie al Academiei Române.

Karina Paulina Marczuk – Doctor habilitat în ştiinţe politice, conferenţiar universitar la Institutul de Relaţii Internaţionale al Facultăţii de Ştiinţe Politice şi Studii Internaţionale, Universitatea din Varşovia. Volum recent: Reconciliation – Partnership – Security: Cooperation between Poland and Germany 1991–2016 (Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2016).

Gheorghe Onişoru – Cercetător științific I la I.N.S.T., prof.univ.dr. la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. Volum recent: Pecetea lui Stalin. Cazul Vasile Luca (Cetatea de Scaun, 2014).

Octavian Roske – Doctor în filologie, cercetător ştiinţific I în cadrul I.N.S.T.; conferenţiar universitar, Director al Departamentului de engleză la Facultatea de limbi şi literaturi străine, Universitatea din Bucureşti. Secretar ştiinţific al I.N.S.T., redactor-şef al revistei „Arhivele Totalitarismului”. Volum recent: România 1945-1989. Enciclopedia regimului comunist. Represiunea, vol. III: P-R, I.N.S.T., 2016 (coord.).

Adrian Constantin Rotar – Doctorand la Facultatea de Istorie din cadrul Universității „Alexandru I. Cuza” din Iași.

Ioan Scurtu – Prof.univ.dr., preşedintele Secţiei de ştiinţe istorice şi arheologie a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România.

Aleksandr S. Stykalin – Doctor în istorie, cercetător principal la Institutul de Slavistică al Academiei Ruse de Ştiinţe. Volum recent: Zapisi besed: Vstreci i peregovorî na vîsşem urovne rukovoditelei SSSR i Iugoslavii v 1946-1980. Tom1. 1946-1964. [Note de convorbiri: Întâlniri și convorbiri la nivel înalt ale conducătorilor U.R.S.S. și Iugoslaviei în anii 1946-1980, Vol.1, 1946-1964], Moscova, 2014 (coautor).

Artyom A. Ulunyan – Doctor în ştiinţe istorice, şef al Departamentului pentru istoria Balcanilor, Caucazului de Sud şi a Asiei Centrale din cadrul Institutului de Istorie Universală din Moscova, Academia de Ştiinţe a Federaţiei Ruse. Volum recent: Scutul balcanic” al socialismului. Politica de apărare a Albaniei, Bulgariei, României şi Iugoslaviei (mijlocul anilor 1950 – anul 1980), Moscova, 2013.

Arhivele Totalitarismului 
(Totalitarianism Archives) 
Anul XXV, Nr. 96-97, 3-4/2017 Florin Abraham – Doctor în istorie, cercetător ştiinţific II la I.N.S.T.; lector univ. la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative; membru al Colegiului C.N.S.A.S.; reprezentant al României în Comitetul de Coordonare al Reţelei Europene „Memorie şi Solidaritate”. Publicație recentă: To Collaborate and to Punish. Democracy and Transitional Justice in Romania, în Péter Apor, Sándor Horváth, James Mark (eds.), Secret Agents and the Memory of Everyday Collaboration in Communist Eastern Europe, Anthem Press, London, New York, 2017.

Flori Bălănescu – Cercetător ştiinţific III în cadrul I.N.S.T. Volum recent: Grup Canal ’77. „Paraziţii sociali” şi Mişcarea Goma pentru drepturile omului, Editura Ratio et Revelatio, 2015.

Liviu-Marius Bejenaru – Consilier superior în cadrul C.N.S.A.S.

Stefano Bottoni - Doctor în istorie al Universităţii din Bologna, cercetător principal la Institutul de Istorie al Academiei Ungare de Ştiinţe. Volum recent: Long Awaited West. Eastern Europe Since 1944 (Bloomington: Indiana University Press, 2017).

Vasile Buga – Doctor în istorie; cercetător asociat al I.N.S.T., coordonator al Centrului de studii ruse şi sovietice din cadrul I.N.S.T., vicepreşedinte al Comisiei mixte de istorie româno-ruse. Volum recent: Pe muchie de cuţit. Relaţiile româno-sovietice, 1965-1989, I.N.S.T., 2014.

Mihai Burcea – Doctorand la Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti, asistent cercetare la Centrul de Cercetări în Istorie Contemporană „Cont*texte” al Facultății de Istorie din cadrul Universității din București. Volum recent: „Apărând orânduirea de stat”: Siguranța pe urmele lui Gheorghe Crosneff în România interbelică, Editura Universității din București, 2016.

Ana-Maria Cătănuş – Doctor în istorie, cercetător ştiinţific III în cadrul I.N.S.T. Volum recent: Vocaţia libertăţii. Forme de disidenţă în România anilor 1970-1980, I.N.S.T., 2014.

Dan Cătănuş – Doctor în istorie; cercetător ştiinţific II în cadrul I.N.S.T. Volum recent: România 1945-1989. Enciclopedia regimului comunist. Instituţii de partid, de stat, obşteşti şi cooperatiste, I.N.S.T, 2012 (coordonator).

Radu Ciuceanu – Fost deţinut politic sub regimul comunist, în perioada 1948-1963 (penitenciarele Craiova, Piteşti, Jilava, Târgşor, Gherla, Văcăreşti, Lugoj). Doctor în istorie, cercetător ştiinţific I, director al I.N.S.T, preşedintele Consiliului Ştiinţific al I.N.S.T. Iniţiatorul primului film despre Gulagul românesc Dentro il Gulag Romeno, 1991, şi al serialului de televiziune Memorialul durerii. Volum recent: La taină cu diavolul. Memorii, vol. V, I.N.S.T., 2015.

Cristina Diac – Doctor în istorie, cercetător ştiinţific III în cadrul I.N.S.T. Volum recent: Zorii comunismului în România. Ştefan Foriş, un destin neterminat, Editura Cetatea de Scaun, 2014.

Ewelina Drzewiecka – Doctor în studii culturale şi master în teologie, conferenţiar universitar la Institutul de Studii Slave al Academiei de Ştiinţe a Poloniei şi cercetător asociat la Centrul de cercetare “Chiril şi Metodiu” al Academiei de Ştiinţe a Bulgariei.

Anna Sergheevna Gladysheva – Cercetător ştiinţific la Departamentul de Istorie a Europei de Est după al doilea război mondial, Institutul de Slavistică al Academiei Ruse de Ştiinţe; doctorand la Facultatea de Istorie a Universității din București cu tema: “Relațiile economice româno-sovietice (1944-1956)”.

Alina Ilinca – Consilier superior în cadrul C.N.S.A.S., doctor în istorie economică.

Octaviana Jianu – Doctor în istorie, cercetător ştiinţific în cadrul I.N.S.T.

Florin-Răzvan Mihai – Doctor în istorie, cercetător ştiinţific III în cadrul I.N.S.T. Volum recent: Viaţa lui Ceauşescu, vol. III: Tiranul, Editura Cetatea de Scaun, 2015.

Cornel Mihulecea – Inginer, absolvent al Facultăţii de Maşini şi Aparate Electrice Craiova; ultimul preşedinte al Comitetului de Stat pentru Energie Nucleară (C.S.E.N.), în perioada 1976-1990.

Albina Feodorovna Noskova – Doctor în istorie, cercetător ştiinţific principal la Institutul de Slavistică al Academiei Ruse de Ştiinţe. Volum recent: Polonia în secolul XX. Scurtă istorie politică (Moscova, 2012, coordonator, coautor).

Antoaneta Olteanu – Prof.univ.dr., Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, directorul Departamentului de Filologie rusă şi slavă. Volum recent: Rusia imperială. O istorie culturală a secolului al XIX-lea, Ed. All, 2011.

Cristina Petrescu - Doctor în istorie comparată, conferenţiar universitar la Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea din Bucureşti. Volum recent: From Robin Hood to Don Quixote: Resistance and Dissent in Communist Romania (Editura Enciclopedică, 2013).

Octavian Roske – Doctor în filologie, cercetător ştiinţific I în cadrul I.N.S.T.; conferenţiar universitar, Director al Departamentului de engleză la Facultatea de limbi şi literaturi străine, Universitatea din Bucureşti. Secretar ştiinţific al I.N.S.T., redactor şef al revistei „Arhivele Totalitarismului”. Volum recent: România 1945-1989. Enciclopedia regimului comunist. Represiunea, vol. III: P-R, I.N.S.T., 2016 (coord.).

Pawel Ukielski – Cercetător principal la Institutul de Studii Politice al Academiei de Ştiinţe a Poloniei, conferenţiar la Universitatea Collegium Civitas; director adjunct al Muzeului Insurecţiei din Varşovia (2004-2014 şi din 2016); vicepreşedinte al Institutului Memoriei Naţionale (2014-2016); membru al Consiliului Executiv al Platformei europene pentru Memorie şi Conştiinţă (din 2011). Volum recent: The velvet divorce. The role of political elites in the division of Czechoslovakia process, 2007.

Iulian Warter – Doctor în management intercultural, preşedinte al Center for Socio-Economic Studies and Multiculturalism din Iaşi.

Liviu Warter – Doctor în management intercultural, vicepreşedinte al Center for Socio-Economic Studies and Multiculturalism din Iaşi.Arhivele Totalitarismului 
(Totalitarianism Archives) 
Anul XXV, Nr. 94-95, 1-2/2017 Florian Banu – Doctor în istorie, consilier superior în cadrul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii. Volum recent: Partidul şi Securitatea. Istoria unei idile eşuate (1948-1989), Casa Editorială Demiurg, 2013 (co-editor).

Luminiţa Banu – Consilier superior în cadrul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii. Volum recent: Partidul şi Securitatea. Istoria unei idile eşuate (1948-1989), Casa Editorială Demiurg, 2013 (co-editor).

Liviu-Marius Bejenaru – Consilier superior în cadrul C.N.S.A.S.

Radu Florian Bruja – Doctor în istorie, lector universitar la Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava. Volum recent: Bukowina. Inni wśród swoich, Warszawa – Zielon Góra – Piła, 2017 (în colaborare).

Alexandru Budişteanu – Doctor arhitect, conferenţiar universitar, Doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (Rep. Moldova); funcţionar internaţional la O.N.U., New York, Centrul pentru Construcţii, Arhitectură şi Urbanism (1967-1972) - Şef al Secţiei de Asistenţă tehnică pentru Africa şi America Latină; arhitect-Şef al Capitalei (1977-1983); Membru al Consiliului Ştiinţific al I.N.S.T.; Preşedinte Emerit al Filialei din România a Uniunii Internaţionale a Vorbitorilor de Limba Engleză (ESU). Volum recent: „Între istorie şi judecata posterităţii”, carte dialog scrisă cu Flori Bălănescu, I.N.S.T., 2010.

Vasile Buga – Doctor în istorie; cercetător asociat al I.N.S.T., coordonator al Centrului de studii ruse şi sovietice din cadrul I.N.S.T., vicepreşedinte al Comisiei mixte de istorie româno-ruse. Volum recent: Pe muchie de cuţit. Relaţiile româno-sovietice, 1965-1989, I.N.S.T., 2014.

Julian Casanova Ruiz – Istoric spaniol, profesor universitar, titular al catedrei de istorie contemporană la Universitatea din Zaragoza; specialist în problemele Spaniei franchiste. Autor al unor volume precum: República y guerra civil/Republica și războiul civil (Crítica/Marcial Pons, Barcelona, 2007); A Short History of the Spanish Civil War (I.B. Tauris, Londra, 2012).

Ana-Maria Cătănuş – Doctor în istorie, cercetător ştiinţific III în cadrul I.N.S.T. Volum recent: Vocaţia libertăţii. Forme de disidenţă în România anilor 1970-1980, I.N.S.T., 2014.

Dan Cătănuş – Doctor în istorie; cercetător ştiinţific III în cadrul I.N.S.T. Volum recent: România 1945-1989. Enciclopedia regimului comunist. Instituţii de partid, de stat, obşteşti şi cooperatiste, I.N.S.T, 2012 (coordonator).

Radu Ciuceanu – Fost deţinut politic sub regimul comunist, în perioada 1948-1963 (penitenciarele Craiova, Piteşti, Jilava, Târgşor, Gherla, Văcăreşti, Lugoj). Doctor în istorie, cercetător ştiinţific I, director al I.N.S.T, preşedintele Consiliului Ştiinţific al I.N.S.T. Iniţiatorul primului film despre Gulagul românesc Dentro il Gulag Romeno, 1991, şi al serialului de televiziune Memorialul durerii. Volum recent: La taină cu diavolul. Memorii, vol. V, I.N.S.T., 2015.

Gheorghe Cojocaru – Doctor în istorie, director al Institutului de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei; preşedintele Comisiei pentru studierea şi analiza regimului comunist totalitar din Republica Moldova. Volum recent: „Dezgheţul” lui N. Hruşciov şi problema Basarabiei, Editura Cetatea de Scaun, 2014.

Brînduşa Costache – Absolventă a Facultății de Istorie, Universitatea București, doctor în economie (istoria economiei naționale) la Academia de Studii Economice; şef al Serviciului arhivă din Banca Naţională a României. Volume recent: Activitatea României în Consiliul de Ajutor Economic Reciproc 1949-1974, I.N.S.T., 2012.

Cristina Diac – Doctor în istorie, cercetător ştiinţific III în cadrul I.N.S.T. Volum recent: Zorii comunismului în România. Ştefan Foriş, un destin neterminat, Editura Cetatea de Scaun, 2014.

Dănuş Doboş – Coordonator al Departamentelor de istorie de la Episcopia Romano-Catolică din Iaşi şi Arhiepiscopia Romano-Catolică din Bucureşti şi al publicaţiilor „Buletin istoric” şi „Pro Memoria” editate de aceste departamente. Volum: Biserica Romano-Catolică din România în anii prigoanei comuniste (1948-1989), Editura Sapienţia, Iaşi, 2008 (coautor).

Nicolae Fuştei – Doctor în istorie, doctor în teologie, cercetător ştiinţific coordonator în cadrul Secţiei Istorie Contemporană a Institutului de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova.

Diego Gaspar Celaya – doctor în istorie, cercetător postdoctoral la Universitatea Alcalá din Madrid; cercetător asociat la Fondation de la Résistance (Paris), specialist în domenii precum exilul politic spaniol în Franța, participarea străinilor în Rezistența franceză, raporturile dintre istorie și memorie, narațiuni despre război și rezistență. Volum recent: La guerra continúa. Voluntarios españoles al servicio de la Francia Libre (Editura Marcial Pons, 2015).

Constantin Hlihor – Prof.univ.dr., cadru didactic asociat la Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti, c.s. I la Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989. Volum recent: România şi şocurile geopolitice ale Războiului Rece (1980-1991), Editura IRRD, 2016.

Karina Paulina Marczuk – Doctor habilitat în ştiinţe politice, conferenţiar universitar la Institutul de Relaţii Internaţionale al Facultăţii de Ştiinţe Politice şi Studii Internaţionale, Universitatea din Varşovia. Volum recent: Reconciliation – Partnership – Security: Cooperation between Poland and Germany 1991–2016, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2016.

Florin-Răzvan Mihai - Doctor în istorie, cercetător ştiinţific III în cadrul I.N.S.T. Volum recent: Viaţa lui Ceauşescu, vol. III: Tiranul, Editura Cetatea de Scaun, 2015.

Albina Feodorovna Noskova – Doctor în istorie, cercetător ştiinţific principal la Institutul de Slavistică al Academiei Ruse de Ştiinţe. Volum recent: Polonia în secolul XX. Scurtă istorie politică (Moscova, 2012, coordonator, coautor).

Cristina Roman – Master în Relaţii Internaţionale al Facultăţii de Istorie, Universitatea din Bucureşti. Expert-cercetător la I.I.C.C.M.E.R.

Octavian Roske – Doctor în filologie, cercetător ştiinţific I în cadrul I.N.S.T.; conferenţiar universitar, Director al Departamentului de engleză la Facultatea de limbi şi literaturi străine, Universitatea din Bucureşti. Secretar ştiinţific al I.N.S.T., redactor şef al revistei „Arhivele Totalitarismului”. Volum recent: România 1945-1989. Enciclopedia regimului comunist. Represiunea, vol. III: P-R, I.N.S.T., 2016 (coord.).

Raluca Nicoleta Spiridon – Consilier superior în cadrul C.N.S.A.S.

Artyom A. Ulunyan – Doctor în ştiinţe istorice, conducător al Departamentului pentru istoria Balcanilor, Caucazului de Sud şi a Asiei Centrale din cadrul Institutului de Istorie Universală din Moscova, Academia de Ştiinţe a Federaţiei Ruse. Volum recent: Scutul balcanic” al socialismului. Politica de apărare a Albaniei, Bulgariei, României şi Iugoslaviei (mijlocul anilor 1950 – anul 1980), Moscova, 2013.

Cécile Vaissié – Profesor universitar, doctor în ştiinţe politice, Director al Departamentului de studii ruse la Universitatea Rennes II, specialist în domeniul studiilor ruse şi est-europene. Autor al unor volume precum: Pour votre liberté et pour la nôtre. Le combat des dissidents de Russie (Paris : Robert Laffont, 1999); Une femme en dissidence - Larissa Bogoraz (Paris: Plon, 2000) ; Les ingénieurs des âmes en chef. Littérature et politique en URSS (1944-1986) (Paris: Belin, 2008) ; Les Réseaux du Kremlin en France (Paris : Les Petits Matins, 2016).

Aurelia Vasile – Doctor în istorie, cercetător asociat la Centre Georges Chevrier al Universităţii din Bourgogne şi la Centre d’histoire culturelle des sociétés contemporaines al Universităţii Saint-Quentin-en-Yvelines. Şi-a obţinut doctoratul în co-tutelă la Universitatea din Bourgogne şi la Universitatea din Bucureşti, cu o teză despre reprezentarea istoriei în cinematografia epocii comuniste. Volum recent: Le cinéma roumain dans la période communiste. Représentations de l’histoire nationale, Editura Universităţii din Bucureşti, 2011.

Tatiana Viktorovna Volokitina – Doctor în istorie, cercetător ştiinţific principal la Institutul de Slavistică al Academiei Ruse de Ştiinţe, conducător al Centrului de studiere a proceselor sociale din ţările Europei Centrale şi de Sud-Est după cel de-al doilea război mondial. Volum recent: Statul şi biserica în U.R.S.S. şi ţările Europei de Est în perioada crizelor politice din cea de-a doua jumătate a secolului al XX-lea (Moscova, 2014).
Arhivele Totalitarismului 
(Totalitarianism Archives) 
Anul XXIV, Nr. 92-93, 3-4/2016 


Florin Abraham – Doctor în istorie, cercetător ştiinţific III la I.N.S.T.; lector univ. la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative; membru al Colegiului C.N.S.A.S.; reprezentant al României în Comitetul de Coordonare al Reţelei Europene „Memorie şi Solidaritate”. Volum recent: Romania since the Second World War: A Political, Social and Economic History, Bloomsbury Academic, Londra/New York, 2016.

Florian Banu – Doctor în istorie, consilier superior în cadrul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii. Volum recent: Partidul şi Securitatea. Istoria unei idile eşuate (1948-1989), Casa Editorială Demiurg, 2013 (co-editor).

Luminiţa Banu – Consilier superior în cadrul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii. Volum recent: Partidul şi Securitatea. Istoria unei idile eşuate (1948-1989), Casa Editorială Demiurg, 2013 (co-editor).

Delia Bălăican – Doctor în istorie, bibliograf la Biblioteca Academiei Române.

Flori Bălănescu – Cercetător ştiinţific III în cadrul I.N.S.T. Volum recent: Grup Canal ’77. „Paraziţii sociali” şi Mişcarea Goma pentru drepturile omului, Editura Ratio et Revelatio, 2015.

Liviu-Marius Bejenaru – Consilier superior în cadrul C.N.S.A.S.

Ştefan Bosomitu – Doctor în istorie, cercetător la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. Volum recent: Miron Constantinescu. O biografie, Humanitas, 2015.

Vasile Buga – Doctor în istorie; cercetător asociat al I.N.S.T., coordonator al Centrului de studii ruse şi sovietice din cadrul I.N.S.T., vicepreşedinte al Comisiei mixte de istorie româno-ruse. Volum recent: Pe muchie de cuţit. Relaţiile româno-sovietice, 1965-1989, I.N.S.T., 2014.

Ana-Maria Cătănuş – Doctor în istorie, cercetător ştiinţific III în cadrul I.N.S.T. Volum recent: Vocaţia libertăţii. Forme de disidenţă în România anilor 1970-1980, I.N.S.T., 2014.

Dan Cătănuş – Doctor în istorie; cercetător ştiinţific III în cadrul I.N.S.T. Volum recent: România 1945-1989. Enciclopedia regimului comunist. Instituţii de partid, de stat, obşteşti şi cooperatiste, I.N.S.T, 2012 (coordonator).

Radu Ciuceanu – Fost deţinut politic sub regimul comunist, în perioada 1948-1963 (penitenciarele Craiova, Piteşti, Jilava, Târgşor, Gherla, Văcăreşti, Lugoj). Doctor în istorie, cercetător ştiinţific I, director al I.N.S.T, preşedintele Consiliului Ştiinţific al I.N.S.T. Iniţiatorul primului film despre Gulagul românesc Dentro il Gulag Romeno, 1991, şi al serialului de televiziune Memorialul durerii. Volum recent: La taină cu diavolul. Memorii, vol. V, I.N.S.T., 2015.

Cristina Diac – Doctor în istorie, cercetător ştiinţific III în cadrul I.N.S.T. Volum recent: Zorii comunismului în România. Ştefan Foriş, un destin neterminat, Editura Cetatea de Scaun, 2014.

Theodora Enache – Masterand la Facultatea de Istorie, Universitatea din București.

Ionuţ-Marian Filipescu – Doctorand al Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii din Bucureşti.

Ionuţ Mircea Marcu – Masterand la Facultatea de Istorie, Universitatea din București.

Florin-Răzvan Mihai - Doctor în istorie, cercetător ştiinţific III în cadrul I.N.S.T. Volum recent: Viaţa lui Ceauşescu, vol. III: Tiranul, Editura Cetatea de Scaun, 2015.

Aneta Mihaylova – Doctor în istorie, cercetător la Institutul de Studii Balcanice al Academiei Bulgare de Ştiinţe.

Alexandru-Murad Mironov – Doctor în istorie, cercetător ştiinţific III în cadrul I.N.S.T. Lector la Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti. Volum recent: Vremea încercărilor. Relaţiile româno-sovietice, 1930-1940, I.N.S.T., 2014.

Constantin Moraru – Doctor în istorie, arhivist în cadrul Arhivelor Naţionale ale României. Volum recent: România: supravieţuire şi afirmare prin diplomaţie în anii Războiului Rece. Trei decenii de relaţii româno-americane, 1955-1985. Documente, 3 vol., coord. Nicolae Ecobescu, Fundaţia Europeană Titulescu, 2015 (co-editor).

Dragoş Petrescu – Prof.univ.dr., Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea din Bucureşti, preşedinte al Colegiului C.N.S.A.S. Volum recent: Entangled Revolutions: The Breakdown of the Communist Regimes in East-Central Europe, Ed. Enciclopedică, 2014.

Octavian Roske – Doctor în filologie, cercetător ştiinţific I în cadrul I.N.S.T.; conferenţiar universitar, Director al Departamentului de engleză la Facultatea de limbi şi literaturi străine, Universitatea din Bucureşti. Secretar ştiinţific al I.N.S.T., redactor şef al revistei „Arhivele Totalitarismului”. Volum recent: România 1945-1989. Enciclopedia regimului comunist. Represiunea, vol. III: P-R, I.N.S.T., 2016 (coord.).

Ioana Elena Secu – Doctorand la Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti. Volum recent: Stalin şi tentaţia imperialismului, Humanitas, 2014.

Raluca Nicoleta Spiridon – Consilier superior în cadrul C.N.S.A.S.

Cezar Stanciu – Doctor în istorie, lector universitar la Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Umaniste; redactor-şef al revistei „Valahian Journal of Historical Studies”. Volum recent: Nicolae Ceauşescu şi mişcarea comunistă internaţională, Editura Cetatea de Scaun, 2014.

Iulian Toader – Doctorand al Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii din Bucureşti.

Tatiana Viktorovna Volokitina – Doctor în istorie, cercetător ştiinţific principal la Institutul de Slavistică al Academiei Ruse de Ştiinţe, conducător al Centrului de studiere a proceselor sociale din ţările Europei Centrale şi de Sud-Est după cel de-al doilea război mondial. Volum recent: Statul şi biserica în U.R.S.S. şi ţările Europei de Est în perioada crizelor politice din cea de-a doua jumătate a secolului al XX-lea (Moscova, 2014).

Alexandru Voicu – Master al Facultății de Istorie, Universitatea din București, asistent cercetare în cadrul I.N.S.T.Arhivele Totalitarismului 
(Totalitarianism Archives) 
Anul XXIV, Nr. 90-91, 1-2/2016 Mioara Anton – Doctor în istorie, cercetător ştiinţific II în cadrul Institutului de Istorie „Nicolae Iorga”. Volum recent: Guvernaţi şi guvernanţi. Scrisori către putere (1945-1965), Polirom, 2013 (coautor).

Florian Banu – Doctor în istorie, consilier superior în cadrul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii. Volum recent: Partidul şi Securitatea. Istoria unei idile eşuate (1948-1989), Casa Editorială Demiurg, 2013 (co-editor).

Luminiţa Banu – Consilier superior în cadrul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii. Volum recent: Partidul şi Securitatea. Istoria unei idile eşuate (1948-1989), Casa Editorială Demiurg, 2013 (co-editor).

Flori Bălănescu – Cercetător ştiinţific III în cadrul I.N.S.T. Volum recent: Grup Canal ’77. „Paraziţii sociali” şi Mişcarea Goma pentru drepturile omului, Editura Ratio et Revelatio, 2015.

Liviu-Marius Bejenaru – Consilier superior în cadrul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii.

Vasile Buga – Doctor în istorie; cercetător asociat al I.N.S.T., coordonator al Centrului de studii ruse şi sovietice din cadrul I.N.S.T., vicepreşedinte al Comisiei mixte de istorie româno-ruse. Volum recent: Pe muchie de cuţit. Relaţiile româno-sovietice, 1965-1989, I.N.S.T., 2014.

Adam Burakowski – Doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor în cadrul Institutului de Studii Politice din Varşovia, Academia Poloneză de Ştiinţe. Volum recent: Sistemul politic din România contemporană (Cracovia, 2014).

Mihai Burcea – Doctorand la Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti. Volum recent: Spectrele lui Dej, Polirom, 2012 (coautor).

Ana-Maria Cătănuş – Doctor în istorie, cercetător ştiinţific III în cadrul I.N.S.T. Volum recent: Vocaţia libertăţii. Forme de disidenţă în România anilor 1970-1980, I.N.S.T., 2014.

Dan Cătănuş – Doctor în istorie; cercetător ştiinţific III în cadrul I.N.S.T. Volum recent: România 1945-1989. Enciclopedia regimului comunist. Instituţii de partid, de stat, obşteşti şi cooperatiste, I.N.S.T, 2012 (coordonator).

Radu Ciuceanu – Fost deţinut politic sub regimul comunist, în perioada 1948-1963 (penitenciarele Craiova, Piteşti, Jilava, Târgşor, Gherla, Văcăreşti, Lugoj). Doctor în istorie, cercetător ştiinţific I, director al I.N.S.T, preşedintele Consiliului Ştiinţific al I.N.S.T. Iniţiatorul primului film despre Gulagul românesc Dentro il Gulag Romeno, 1991, şi al serialului de televiziune Memorialul durerii. Volum recent: La taină cu diavolul. Memorii, vol. V, I.N.S.T., 2015.

Ion Constantin – Doctor în istorie, cercetător asociat la I.N.S.T. Volum recent: Problema Basarabiei în discuţiile româno-sovietice din timpul Războiului Rece, 1946-1989, I.N.S.T., 2015.

Cristina Diac – Doctor în istorie, cercetător ştiinţific III în cadrul I.N.S.T. Volum recent: Zorii comunismului în România. Ştefan Foriş, un destin neterminat, Editura Cetatea de Scaun, 2014.

Ionuţ-Marian Filipescu – Doctorand al Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii din Bucureşti.

Alina Ilinca – Consilier superior în cadrul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii.

Ionuţ Mircea Marcu – Masterand la Facultatea de Istorie, Universitatea din București.

Andreea-Florentina Mâniceanu – Masterand la Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti.

Alexandru-Murad Mironov – Doctor în istorie, cercetător ştiinţific III în cadrul I.N.S.T. Lector la Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti. Volum recent: Vremea încercărilor. Relaţiile româno-sovietice, 1930-1940, I.N.S.T., 2014.

Antoaneta Olteanu – Prof.univ.dr., Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, directorul Departamentului de Filologie rusă şi slavă. Volum recent: Rusia imperială. O istorie culturală a secolului al XIX-lea, Ed. All, 2011.

Gheorghe Onişoru – Profesor universitar doctor, cercetător ştiinţific I în cadrul I.N.S.T. Volum recent: Pecetea lui Stalin. Cazul Vasile Luca, Cetatea de Scaun, 2014.

Octavian Roske – Doctor în filologie, cercetător ştiinţific I în cadrul I.N.S.T.; conferenţiar universitar, Director al Departamentului de engleză la Facultatea de limbi şi literaturi străine, Universitatea din Bucureşti. Secretar ştiinţific al I.N.S.T., redactor şef al revistei „Arhivele Totalitarismului”. Volum recent: România 1945-1989. Enciclopedia regimului comunist. Represiunea, vol. II: P-R, I.N.S.T., 2016 (coord.).

Adrian Constantin Rotar – Masterand la Facultatea de Istorie din cadrul Universității „Alexandru I. Cuza” din Iași.

Ioana Elena Secu – Doctorand la Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti. Volum recent: Stalin şi tentaţia imperialismului, Humanitas, 2014.

Aleksandr Sergheevici Stykalin – Doctor în istorie, cercetător ştiinţific principal la Institutul de Slavistică al Academiei Ruse de Ştiinţe. Volum recent: Zapisi besed: Vstreci i peregovorî na vîsşem urovne rukovoditelei SSSR i Iugoslavii v 1946-1980. Tom1. 1946-1964. [Note de convorbiri: Întâlniri și convorbiri la nivel înalt ale conducătorilor U.R.S.S. și Iugoslaviei în anii 1946-1980, Vol.1, 1946-1964], Moscova, 2014 (coautor).

Florin Şandru – Doctor în istorie, asistent cercetare la I.N.S.T.

Marius Tărîţă – Doctor în istorie, cercetător ştiinţific în cadrul Institutului de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.Arhivele Totalitarismului 
(Totalitarianism Archives) 
Anul XXIII, Nr. 88-89, 3-4/2015 Mioara Anton – Doctor în istorie, cercetător ştiinţific II în cadrul Institutului de Istorie „Nicolae Iorga”. Volum recent: Guvernaţi şi guvernanţi. Scrisori către putere (1945-1965), Polirom, 2013 (coautor).

Alexandru Badea – Licenţiat în istorie; specializat în muzeografie (istorie şi artă); traducător de limbă franceză ş.a. A publicat: Blaise Pascal, Cugetări (Texte alese), Editura. Univers, 1978 [Traducere, note şi comentarii]; Mircea Vulcănescu, Nae Ionescu – Aşa cum l-am cunoscut, Humanitas 1992 [Îngrijire de ediţie: stabilire de text, notă introductivă şi note, indice]; Începuturi Româneşti, Editura Enciclopedică, 2001.

Florian Banu – Doctor în istorie, consilier superior în cadrul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii. Volum recent: Partidul şi Securitatea. Istoria unei idile eşuate (1948-1989), Casa Editorială Demiurg, 2013 (în colaborare).

Ciprian Bălăban – Lector universitar doctor la Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti.

Vasile Buga – Doctor în istorie; cercetător asociat al I.N.S.T., coordonator al Centrului de studii ruse şi sovietice din cadrul I.N.S.T., vicepreşedinte al Comisiei mixte de istorie româno-ruse. Volum recent: Pe muchie de cuţit. Relaţiile româno-sovietice, 1965-1989, I.N.S.T., 2014.

Adam Burakowski – Doctor în ştiinţe politice, cercetător în cadrul Institutului de Studii Politice din Varşovia, Academia Poloneză de Ştiinţe. Volum recent: Sistemul politic din România contemporană (Cracovia, 2014).

Mihai Burcea – Doctorand la Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti, asistent cercetare la I.N.S.T. Volum recent: Spectrele lui Dej, Polirom, 2012 (coautor).

Ana-Maria Cătănuş – Doctor în istorie, cercetător ştiinţific III în cadrul I.N.S.T. Volum recent: Vocaţia libertăţii. Forme de disidenţă în România anilor 1970-1980, I.N.S.T., 2014.

Dan Cătănuş – Doctor în istorie; cercetător ştiinţific III în cadrul I.N.S.T. Volum recent: România 1945-1989. Enciclopedia regimului comunist. Instituţii de partid, de stat, obşteşti şi cooperatiste, I.N.S.T, 2012 (coordonator).

Ioan Chiper – Profesor universitar doctor, Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti; conducător de doctorate în cadrul Institutului de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române.

Radu Ciuceanu – Fost deţinut politic sub regimul comunist, în perioada 1948-1963 (penitenciarele Craiova, Piteşti, Jilava, Târgşor, Gherla, Văcăreşti, Lugoj). Doctor în istorie, cercetător ştiinţific I, director al I.N.S.T, preşedintele Consiliului Ştiinţific al I.N.S.T. Iniţiatorul primului film despre Gulagul românesc Dentro il Gulag Romeno, 1991, şi al serialului de televiziune Memorialul durerii. Volum recent: La taină cu Diavolul, I.N.S.T., 2015.

Cristina Diac – Doctor în istorie, cercetător ştiinţific III în cadrul I.N.S.T. Volum recent: Zorii comunismului în România. Ştefan Foriş, un destin neterminat, Editura Cetatea de Scaun, 2014.

Cristian-Adelin Dumitru – Masterand în cadrul programului „Istoria comunismului în România”, Universitatea din Bucureşti.

Ionuţ-Marian Filipescu – Doctorand, Universitatea din Bucureşti.

Anna S. Gladysheva – Doctorand, cercetător ştiinţific la Centrul de studiere a proceselor sociale din Europa Centrală şi de Est după cel de-al doilea război mondial, Institutul de Slavistică al Academiei Ruse de Ştiinţe.

Ana-Maria Iancu – Absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Politice, Universitatea din Bucureşti; doctorand la Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea din Bucureşti. Bibliotecar în cadrul I.N.S.T. Volum recent: Slujitori ai Bisericii din Olt şi Romanaţi, prigoniţi în timpul regimului comunist, Editura Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor, 2013.

Irina Lyubomirova Ognyanova – Doctor în istorie, profesor asociat la Institutul de Studii Balcanice, Departamentul Balcanii după cel de-al doilea război mondial, Academia Bulgară de Ştiinţe.

Alexandru-Murad Mironov – Doctor în istorie, cercetător ştiinţific III în cadrul I.N.S.T. Lector la Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti. Volum recent: Vremea încercărilor. Relaţiile româno-sovietice, 1930-1940, I.N.S.T., 2014.

Sebastian Mitrache – Doctorand în cadrul Institutului de istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române, pregăteşte o teză de doctorat cu tema „România şi arhitectura europeană de securitate, 1955-1975”; ministru-consilier în cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Mikhail Nakonechnyi – Doctorand la Institutul de Istorie a Rusiei din St. Petersburg, Academia Rusă de Ştiinţe, are în pregătire o teză de doctorat cu privire la analiza mortalităţii în GULAG-ul sovietic în context internaţional.

Antoaneta Olteanu – Prof.univ.dr., Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, directorul Departamentului de Filologie rusă şi slavă. Volum recent: Rusia imperială. O istorie culturală a secolului al XIX-lea, Ed. All, 2011.

Cristina Petrescu - Doctor în istorie comparată, profesor asociat de Politici Comparate şi Istorie Recentă la Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea din Bucureşti. Volum recent: From Robin Hood to Don Quixote: Resistance and Dissent in Communist Romania (Editura Enciclopedică, 2013).

Octavian Roske – Doctor în filologie, cercetător ştiinţific I în cadrul I.N.S.T.; conferenţiar universitar, Director al Departamentului de engleză la Facultatea de limbi şi literaturi străine, Universitatea din Bucureşti. Secretar ştiinţific al I.N.S.T., redactor şef al revistei „Arhivele Totalitarismului”. Volum recent: România 1945-1989. Enciclopedia regimului comunist. Represiunea, vol. II: F-O, I.N.S.T., 2012 (coord.).

Adrian Solomon – Doctor în filologie, predă limba engleză la Academia de Studii Economice din Bucureşti; redactor la Editura Institutului Cultural Român. A tradus sute de articole şi cărţi şi a înfiinţat magazinul cultural „Plural”, una din cele mai consistente surse de cultură română (text şi imagine) publicate în limba engleză şi în alte limbi.

Cezar Stanciu – Doctor în istorie, asistent universitar la Universitatea Valahia din Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Umaniste; redactor-şef al revistei „Valahian Journal of Historical Studies”. Volum recent: Nicolae Ceauşescu şi mişcarea comunistă internaţională, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2014.

Magdalena Tiţă – Doctor în istorie, specialist în istoria relaţiilor româno-bulgare postbelice. Director executiv Direcţia Judeţeană pentru Cultură Constanţa. Volum recent: Relaţii româno-bulgare (1945-1965): dicţionar cronologic/Romanian-Bulgarian Relations (1945-1965): Cronological Dictionary, Ploieşti, 2012.
Arhivele Totalitarismului 
(Totalitarianism Archives) 
Anul XXIII, Nr. 86-87, 1-2/2015 Florian Banu – Doctor în istorie, consilier superior în cadrul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii. Volum recent: Partidul şi Securitatea. Istoria unei idile eşuate (1948-1989), Casa Editorială Demiurg, 2013 (în colaborare).

Flori Bălănescu – Cercetător ştiinţific III în cadrul I.N.S.T. Volum recent: Între istorie şi judecata posterităţii, Alexandru Budişteanu în Dialog cu Flori Bălănescu, I.N.S.T., 2011.

Vasile Buga – Doctor în istorie; cercetător asociat al I.N.S.T., coordonator al Centrului de studii ruse şi sovietice din cadrul I.N.S.T., vicepreşedinte al Comisiei mixte de istorie româno-ruse. Volum recent: Pe muchie de cuţit. Relaţiile româno-sovietice, 1965-1989, I.N.S.T., 2014.

Mihai Burcea – Doctorand la Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti, asistent cercetare la I.N.S.T. Volum recent: Spectrele lui Dej, Polirom, 2012 (coautor).

Ana-Maria Cătănuş – Doctor în istorie, cercetător ştiinţific III în cadrul I.N.S.T. Volum recent: Vocaţia libertăţii. Forme de disidenţă în România anilor 1970-1980, I.N.S.T., 2014.

Dan Cătănuş – Doctor în istorie; cercetător ştiinţific III în cadrul I.N.S.T. Volum recent: România 1945-1989. Enciclopedia regimului comunist. Instituţii de partid, de stat, obşteşti şi cooperatiste, I.N.S.T, 2012 (coordonator).

Radu Ciuceanu – Fost deţinut politic sub regimul comunist, în perioada 1948-1963 (penitenciarele Craiova, Piteşti, Jilava, Târgşor, Gherla, Văcăreşti, Lugoj). Doctor în istorie, cercetător ştiinţific I, director al I.N.S.T, preşedintele Consiliului Ştiinţific al I.N.S.T. Iniţiatorul primului film despre Gulagul românesc Dentro il Gulag Romeno, 1991, şi al serialului de televiziune Memorialul durerii. Volum recent: Prea mult întuneric, Doamne, I.N.S.T., 2012.

Ion Constantin – Doctor în istorie, cercetător asociat la I.N.S.T. Volum recent: Pantelimon Halippa, Apostol al Basarabiei, Editura Notograf Prim, Chişinău, 2013 (coautor).

Cristina Diac – Doctor în istorie, cercetător ştiinţific III în cadrul I.N.S.T. Volum recent: Zorii comunismului în România. Ştefan Foriş, un destin neterminat, Editura Cetatea de Scaun, 2014.

Florin Grecu – Doctor în ştiinţe politice, lector univ. dr., Universitatea „Hyperion” din Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Sociale, Umaniste şi ale Naturii, Specializarea Ştiinţe Politice. Volum recent: Construcţia unui partid unic: Frontul Renaşterii Naţionale”, Editura Enciclopedică, 2012.

Alexandru-Murad Mironov – Doctor în istorie, cercetător ştiinţific III în cadrul I.N.S.T. Lector la Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti. Volum recent: Vremea încercărilor. Relaţiile româno-sovietice, 1930-1940, I.N.S.T., 2014.

Ana-Maria Iancu – Absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Politice, Universitatea din Bucureşti; doctorand la Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea din Bucureşti. Bibliotecar în cadrul I.N.S.T. Volum recent: Slujitori ai Bisericii din Olt şi Romanaţi, prigoniţi în timpul regimului comunist, Editura Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor, 2013.

Elena Negru – Doctor în istorie, cercetător ştiinţific coordonator la Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Volum recent: ,,Cursul deosebit” al României şi supărarea Moscovei. Disputa sovieto-română şi campaniile propagandistice ale P.C.M. împotriva României (1965-1989). Studiu şi documente, vol.1, 1965-1975, Centrul Editorial Poligrafic USM, Chişinău, 2013 (coautor).

Antoaneta Olteanu – Prof.univ.dr., Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, directorul Departamentului de Filologie rusă şi slavă. Volum recent: Rusia imperială. O istorie culturală a secolului al XIX-lea, Ed. All, 2011.

Gheorghe Onişoru - Cercetător principal I în cadrul I.N.S.T., prof.univ.dr. la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava. Volum recent: Pecetea lui Stalin. Cazul Vasile Luca, Editura Cetatea de Scaun, 2014.

Cristina Petrescu - Doctor în istorie comparată, profesor asociat de Politici Comparate şi Istorie Recentă la Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea din Bucureşti. Volum recent: From Robin Hood to Don Quixote: Resistance and Dissent in Communist Romania (Editura Enciclopedică, 2013).

Octavian Roske – Doctor în filologie, cercetător ştiinţific I în cadrul I.N.S.T.; conferenţiar universitar, Director al Departamentului de engleză la Facultatea de limbi şi literaturi străine, Universitatea din Bucureşti. Secretar ştiinţific al I.N.S.T., redactor şef al revistei „Arhivele Totalitarismului”. Volum recent: România 1945-1989. Enciclopedia regimului comunist. Represiunea, vol. II: F-O, I.N.S.T., 2012 (coord.).

Aleksandr Sergheevici Stykalin – Doctor în istorie, cercetător ştiinţific principal la Institutul de Slavistică din Moscova al Academiei Ruse de Ştiinţe, membru al Comisiilor bilaterale de istorie Rusia - Ungaria şi Rusia - România. Volum recent: Mnogostoronnyaia diplomatiya v bipolyarnoi sisteme mezhdunarodnih otnoshenii, Moscova, 2012.

Mihaela Şimonca – Absolventă a programului doctoral de Studii culturale şi literare al Facultăţii de limbi şi literaturi străine, Universitatea din Bucureşti, cu o teză intitulată “From Inner Exile to Different Sides of Identity in Norman Manea’s Work. American Environment as the Facilitator for Anamnesis”; profesor de engleză la Colegiul Naţional “I.L. Caragiale” din Bucureşti.

Tatiana Viktorovna Volokitina – Doctor în ştiinţe istorice, cercetător ştiinţific principal la Institutul de Slavistică al Academiei Ruse de Ştiinţe, conducătorul Centrului ştiinţific de studiere a proceselor sociale din ţările Europei Centrale şi de Sud-Est după cel de-al doilea război mondial. Volum recent: Statul şi biserica în U.R.S.S. şi ţările Europei de Est în perioada crizelor politice din cea de-a doua jumătate a secolului al XX-lea (Moscova, 2014).Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu