Sumare AT 2019 - 2015

 

Arhivele Totalitarismului
Anul XXVII    Nr. 104-105   3-4/2019


EDITORIAL

Radu Ciuceanu, Istoria ca un balast, LII............................................5

STUDII

Florin Abraham, Tratatul de la Trianon şi mitologia politică revizionistă: abordări tradiţionale şi recente......................................9

A.S. Stepanov, Reacția cetățenilor sovietici privind Pactul Molotov-Ribbentrop și „campania de eliberare în Belarusul și Ucraina de Vest” din 1939, conform documentelor NKVD al U.R.S.S................40

Flori Bălănescu, Opozantul Paul Goma – de la traumele copilului la revoltele tânărului, 1944-1956..........................................................53

Constantin Buchet, Patriarhul Justinian şi mediul politic al României, 1945-1950. Diplomaţie ecleziastică şi  geopolitică religioasă...........69

Gábor Csikós, Experiences of Communist Emancipation Projects in two Hungarian Villages, 1945 – 1970...............................................77

Vasile Buga, Politica pragmatismului. România şi C.A.E.R. în timpul regimului Ceauşescu, 1965-1989, I........................................................................................................92

Artyom A. Ulunyan, The “Romanian maverick” through the Dutch intelligence eyes (mid '60s – early '80s).........................................110 

Daniel Filip, Vizita generalului Jaruzelski în România, 1982. Semnificații și consecințe...............................................................127

Elena Negru, Gheorghe Negru, Mihail Gorbaciov, „perestroika” şi problema Basarabiei, 1986-1989...................................................142

Nicoleta Şerban, Un model de mobilizare europeană: „Opération Villages Roumains” şi proiectul de sistematizare rurală al lui Nicolae Ceauşescu, 1988-1989..................................................................162

Alexandru-Murad Mironov, Relaţiile româno-sovietice în preajma Revoluţiei din Decembrie 1989. Scurtă problematizare.................181

Silviu Miloiu, „Revoluția prin cântec”: formarea contraelitelor în procesul de desprindere a Estoniei din cadrul Uniunii Sovietice.........................................................................................188

Adrian Pop, Impactul crizei de legitimitate și al „factorului Gorbaciov” asupra prăbuşirii imperiului sovietic şi încheierii Războiului Rece...............................................................................................207

Dragoş Petrescu, Romania, Thirty Years After: The Bloody Revolution of 1989 and the Refusal of the Populist Consensus.....................................................................................229

Cristina Petrescu, The Totalitarian Origin of an Anti-Totalitarian Narrative. Past and Present Accounts on Communism in Romania.........................................................................................252

DOCUMENTE

Dan Cătănuş, Sfârşitul cazului Pătrăşcanu: Între interesele interne şi „sfaturile” Moscovei, 1952-1954.....................................................272

Ana-Maria Cătănuş, Povestea recrutării de către C.I.A. a unui diplomat român la Washington: Mircea Răceanu, 1974-1975...............................................................................................296

 

MĂRTURII

Puica Buhoci, Din procesul reeducării: Mărturii şi Mărturisiri..........325

DICŢIONAR BIOGRAFIC

Cosmin Budeancă, Iosif Capotă (1912-1958); Mihai Burcea, Mugur Călinescu (1965-1985); Octaviana Jianu, Constantin Noica (1909-1987)..............................................................................................338

RECENZII. PREZENTĂRI. NOTE

Octavian Roske, Crizele Războiului Rece: o perspectivă americană; Gheorghe Onişoru, O altă poveste a Războiului Rece: cazul Caraman; Dan Cătănuş, SOE, MI6 şi interesele britanice în România.........................................................................................349

AGENDA I.N.S.T.

Octavian Roske, Radu Ciuceanu - membru de onoare al Academiei Române; Claudiu Degeratu, Satul românesc – rezistenţă şi credinţă;  Cristina Diac, I.N.S.T. la a 12-a ediţie a Congresului de Studii Sud-Est Europene; Vasile Buga, Din activitatea Centrului de Studii Ruse şi Sovietice „Florin Constantiniu” în semestrul II/2019; Ana-Maria Cătănuş, Florin Abraham, Conferinţe I.N.S.T. dedicate împlinirii a 30 de ani de la căderea comunismului................................................358

Revista „Arhivele Totalitarismului” este indexată în bazele de date CEEOL, EBSCO, Index Copernicus.Reproducerea integrală sau parţială a textului fără acordul I.N.S.T. este interzisă şi se pedepseşte conform legii. Responsabilitatea asupra conţinutului materialelor publicate revine în exclusivitate autorilor. Materialele nepublicate nu se restituie.

© Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2019.


 

Arhivele Totalitarismului
 Anul XXVII     Nr. 102-103       1-2/2019

 

EDITORIAL

Radu Ciuceanu, Istoria ca un balast, LI.............................................5

STUDII

Gheorghe Cojocaru, Guvernul din tren al „R.S.S. Basarabene”: o încercare eşuată de exportare a revoluţiei bolşevice, mai 1919.................................................................................................10

Constantin Corneanu, Eforturi politico-diplomatice pentru apărarea României Mari, 1918-1940, II...........................................................22

Florian Tănăsescu, Nicolae Tănăsescu, Cominternul – vârful de lance al politicii sovietice împotriva României Mari, 1939-1943.......................................................................................38

Luiza Revyakina, Cominternul și Bulgaria, 1919-1943.....................57

Aleksandr Shubin, Reorientarea Cominternului spre strategia Frontului Popular în anii 1933-1935. Dogmele „periodei a treia”.................................................................................................75

Florin-Răzvan Mihai, Naționalismul integral ucrainean în România: ideologie, organizare șimetode de propagandă, 1934-1938............90

Gheorghe Onişoru, Preliminarii la 23 August 1944: Regele, Iuliu Maniu şi Partidul Comunist............................................................111

Florin Şandru, 23 August 1944 reflectat în declaraţiile unor militari participanţi la evenimente..............................................................131

Aleksandr Stykalin, August 1968. Intervenția celor cinci state ale Tratatului de la Varșovia în Cehoslovacia și criza din relațiile sovieto-române. O privire de la Moscova...................................................139

Slavomír Michálek, August 68. The Invasion of Czechoslovakia and the United Nations Reaction...........................................................156

Dariusz Magier, Training of local communist cadres in Poland in 1975-1990. An analysis based on the archives of the Bialskopodlaski province..........................................................................................170

DOCUMENTE

Alexandru-Murad Mironov, O afacere de succes: P.M.R. şi proprietăţile sale înainte de naţionalizare.......................................181

Dan Cătănuş, Cazul Pătrăşcanu şi anchetele stalinismului târziu. Un document-cheie din noiembrie 1952..............................................190

Mircea-Dorel Suciu, „Filiera franceză” și începuturile Agenției Comerciale a Republicii Populare Române de la Frankfurt pe Main...............................................................................................221

Lucica Iorga, „Prietenia noastră este veșnică și indestructibilă”. Stenograma sovietică a discuţiei lui Emil Bodnăraș la Moscova, 10 mai 1965........................................................................................239

DICŢIONAR BIOGRAFIC

Florin Abraham, Ioana Berindei (1922-2008); Ciprian Bălăban, Eugen Bodor (1902-1983); Andrea Dobeş, Ilie Lazăr (1895-1976); Cristina Roman, Lothar Rădăceanu (1899-1955)..........................255

RECENZII. PREZENTĂRI. NOTE

Octavian Roske, Jocuri de putere: Administraţia Carter şi relaţiile cu U.R.S.S.; Florin-Răzvan Mihai, Memoriile lui Ernst Röhm, şeful statului-major al SA........................................................................269

AGENDA I.N.S.T

Vasile Buga, Din activitatea Centrului de Studii Ruse şi Sovietice „Florin Constantiniu” în semestrul I/2019; Florin Abraham, Șapte decenii de la începerea colectivizării agriculturii; Claudiu Degeratu, Delegaţie sud-coreeană la I.N.S.T.; Florin Abraham, Întâlnire cu o delegație de cercetători din R.P. Chineză......................................280

Revista „Arhivele Totalitarismului” este indexată în bazele de date CEEOL, EBSCO, Index Copernicus.

Reproducerea integrală sau parţială a textului fără acordul I.N.S.T. este interzisă şi se pedepseşte conform legii. Responsabilitatea asupra conţinutului materialelor publicate revine în exclusivitate autorilor. Materialele nepublicate nu se restituie.

© Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2019.


 

Arhivele Totalitarismului
Anul XXVI       Nr. 100-101      3-4/2018

EDITORIAL

Radu Ciuceanu,Istoria ca un balast, L..............................................6

STUDII

Anca Irina Ionescu, Contribuţia lui Tomáš Masaryk la constituirea Republicii Cehoslovace,1914-1918 .................................................12

Constantin Buchet, Voluntari români în Marele Război: „Prima Alba Iulia”.................................................................................................29

Olga Zaslavskaya, 1918 in the Fate of Eastern Europe's “Lost Generation”: Austro-Hungarian Prisoners of War in Siberia and the Far East...........................................................................................36

Marcela Sălăgean, De la România Mare la România Unită. Procesul integrării: teritorii, populație, infrastructură, economie......................62

Constantin Corneanu, Eforturi politico-diplomatice pentru apărarea României Mari, 1918 – 1940, I.........................................................78

Constantin Geambaşu, Războiul polono-sovietic şi semnificaţiile sale în evoluţia Poloniei interbelice..........................................................90

Elena Cazacu, Evacuarea provinciei Bucovina în primăvara lui 1944: Pregătirea Operațiunii 1111 B..........................................................98

Krzysztof Gajewski, A New Tradition. Construction of Cultural Identity of Farmers in „Regained Territories” of Poland after the World War II in the Light of Their Letters to Authorities.......................................108

Csikós Gábor, Rumors for interpreting and foreseeing. Case study on a Hungarian micro region: Jászság, 1948-1955........................123

Romina Surugiu, Adriana Ştefănel, Mădălina Bălăşescu, Alexandru Matei, Vyara Angelova, «Pôles culturels» dans les programmes de télévision, en Roumanie et Bulgarie, 1963-1983............................134

Florian Tănăsescu, Între social-democraţie şi comunism. O nouă perspectivă asupra vieţii şi activităţii lui Ştefan Voitec, I.................148

Cristina Petrescu, Dragoş Petrescu, Naţiune, naţionalism şi construcţie naţională în România. Marea Unire, identitatea naţională şi discursurile legitimatoare din perioada comunistă, 1945-1989...............................................................................................166

Florin Abraham, Proiectul „României Mari” după 1989: nostalgii, realităţi, perspective            .......................................................................187

DOCUMENTE

Vasile Buga, Inițiativa creării C.A.E.R. a aparținut României? O scrisoare inedită din 4 decembrie 1948..........................................210

Mihai Burcea, Din biografia unui comandant de penitenciar: Nicolae Maromete, 1949-1955....................................................................214

MĂRTURII

Radu Ciuceanu, Apel la memorie. Când s-a îngropat un partid.....232

PUNCTE DE VEDERE

Puica Buhoci, Fragmentariu din laboratoarele reeducării...............242

DICŢIONAR BIOGRAFIC

Octaviana Jianu, Al.O. Teodoreanu (1894-1964); Corneliu Beldiman, Vasile Zorzor (1890 – 1952); Puica Buhoci, Vintilă Vais (1921-1974)....................................................................................246

RECENZII. PREZENTĂRI. NOTE

Florin-Răzvan Mihai, Din însemnările zilnice ale ideologului nazist Alfred Rosenberg; Octavian Roske, Statele Unite şi lumea comunistă: strategii şi opţiuni instituţionale; Dan Cătănuş, În căutarea unei sinteze a istoriei Securităţii; Ana-Maria Cătănuş, Mihai Botez: Trei schiţe nereuşite de portret; Octavian Roske, Fragmente de istorie: o încercare de reconstituire...........................................259

BIBLIOTECA I.N.S.T.

Ana-Maria Iancu, Cărţi şi periodice intrate în colecţiile I.N.S.T......276

AGENDA I.N.S.T

Florin Abraham, Simpozionul „Memoria Europeană” la Bucureşti; Mihai Dobre, Reflecții privind raportarea politică și diplomatică a României la desfășurarea Primului Război Mondial; Antoaneta Olteanu, Imaginea Rusiei și a României în Primul Război Mondial; Adrian Pop, Tentative de bolşevizare a României; Claudiu Degeratu, Sărbătorirea „Centenarului Marii Uniri” la Sighetu Marmaţiei şi Negreşti Oaş; Carmen Stratone, 50 de ani de la „Primăvara de la Praga”; Carmen Stratone, Sofia – București. O nouă axă în cercetarea istoriei contemporane; Vasile Buga, Din activitatea Centrului de Studii Ruse şi Sovietice „Florin Constantiniu” în semestrul II /2018; Carmen Stratone, Un secol de la Marea Unire, 25 de ani de la crearea I.N.S.T...........................................................278

Revista „Arhivele Totalitarismului” este indexată în bazele de date CEEOL, EBSCO, Index Copernicus.

Reproducerea integrală sau parţială a textului fără acordul I.N.S.T. este interzisă şi se pedepseşte conform legii. Responsabilitatea asupra conţinutului materialelor publicate revine în exclusivitate autorilor. Materialele nepublicate nu se restituie.

© Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2018.


 

Arhivele Totalitarismului
Anul XXVI                   Nr. 98-99              1-2/2018

EDITORIAL

Radu Ciuceanu,Istoria ca un balast, XLIX..........................................5

STUDII

Acad. Florin Constantiniu, Cristian Racovski şi teoria degenerării birocratice a socialismului în Uniunea Sovietică   ................................9

Ion Constantin, Lupta diplomatică pentru recunoaşterea României Mari: Problema Basarabiei, 1918-1920............................................24

Ioan Scurtu, Primul „partid unic şi totalitar” din istoria României: Partidul Naţiunii, 1940......................................................................47

Lilia Crudu, Destinele oamenilor politici basarabeni după 1940.......54

Mihai Burcea, Antifascişti români în Rezistenţa Franceză, 1939-1944, II.............................................................................................76

Gheorghe Onișoru, O decizie controversată: Revenirea lui Constantin Argetoianu în România, noiembrie 1946......................100

Leonid Ghibianski, “… Consfătuirea este convocată la iniţiativa guvernelor U.R.S.S. şi României”. Cum a apărut Consiliul de Ajutor Economic Reciproc.......................................................................109

Dariusz Jarosz, Old Age and the Evolution of the Social Security System in Rural Poland in the 20th Century..................................133

Adrian Constantin Rotar, Eliminarea elitei sociale rurale. Deschiaburirea satelor regiunii Suceava,1949-1962......................147

Aleksandr Stykalin, Procesul Imre Nagy în contextul relaţiilor dintre Uniunea Sovietică, Ungaria şi Iugoslavia, 1958.............................161

Artyom A. Ulunyan, Secret but Obvious: Soviet-Romanian and Romanian-CMEA relations in the CIA economic intelligence analysis, the early 60s – mid-70s.................................................................177

Karina Paulina Marczuk, A Century of Cooperation: Polish-Romanian bilateral relations, 1918-2018.........................................................196

DOCUMENTE

Cristina Diac,Comuniști din România în arhiva Cominternului: Elena Filipovici, sfârșitul unui revoluționar de profesie, 1934-1937, II.....................................................................................................209

Dan Cătănuş, Moartea lui Stalin, eliberarea din arest a Anei Pauker şi o enigmatică discuţie din 8 aprilie 1953......................................225

Vasile Buga, Între ideologie şi realitate. O evaluare a Ambasadei sovietice de la Bucureşti despre situaţia din Romania, iunie 1989...............................................................................................244

DICŢIONAR BIOGRAFIC

Flori Bălănescu, Neculai (Nicolae) Popa (n. 21 iunie 1931); Corneliu Beldiman, Gabriel Negrei (1872 – 1951); Mihai Burcea, Josefina Nicolschi (1910-1992); Octaviana Jianu, Marietta Sadova (1897-1981)..............................................................................................256

 

RECENZII. PREZENTĂRI. NOTE

Octavian Roske, Epoca Reagan şi sfârşitul Războiului Rece;

Gheorghe Onişoru, O poveste de dragoste eşuată: România şi Tratatul de la Varşovia...................................................................270

BIBLIOTECA I.N.S.T.

Ana-Maria Iancu, Cărţi şi periodice intrate în colecţiile I.N.S.T............................................................................................276

AGENDA I.N.S.T

Carmen Stratone, Manifestări ştiinţifice în cadrul I.N.S.T., octombrie 2017 – iulie 2018; Vasile Buga, Agenda Centrului de Studii Ruse și Sovietice „Florin Constantiniu” în semestrul II al anului 2017 și semestrul I al anului 2018..............................................................278

Revista „Arhivele Totalitarismului” este indexată în bazele de date CEEOL, EBSCO, Index Copernicus. Reproducerea integrală sau parţială a textului fără acordul I.N.S.T. este interzisă şi se pedepseşte conform legii. Responsabilitatea asupra conţinutului materialelor publicate revine în exclusivitate autorilor. Materialele nepublicate nu se restituie.

© Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2018.


 

Arhivele Totalitarismului
Anul XXV    Nr. 96-97     3-4/2017

 

EDITORIAL

Radu Ciuceanu, Istoria ca un balast, XLVIII.......................................5

STUDII

Mihai Burcea, Interbrigadiști români în Mișcarea de Rezistență Franceză, 1939-1944, I....................................................................12

Iulian Warter, Liviu Warter, Uncovering the socio-economic issues beyond the Anti-Jewish Legislation in Romania: In the shadow of the swastika, 1933-1944........................................................................48

Dan Cătănuş, Cazul Vasile Luca, „reţeaua informativă Samoilov” şi situaţia comuniştilor români din U.R.S.S., II: 1945-1954..................57

Albina F. Noskova, Puterea şi Biserica romano-catolică din Polonia: Evoluţia conflictului de interese, 1944-1956, II................................69

Anna Gladysheva, Politica reformistă a lui Hruşciov în domeniul economic după Congresul al XX-lea al P.C.U.S., 1956-1964..........93

Alina Ilinca, Liviu Marius Bejenaru, Exilaţi, disidenţi, defectori. Acţiuni represive ale Securităţii în exteriorul României, 1957-1989...........106

Cristina Petrescu, The Goma Movement, Forty Years After: Controversies, Amnesia and (Mis)Canonization............................130

Stefano Bottoni, Între constrângere externă şi represiune internă: Opoziţia României la „perestroika” sovietică..................................152

Florin Abraham, Justiţia în România comunistă: Între control politic şi autonomie, II            ..................................................................................172

Ewelina Drzewiecka,The Bulgarian Utopia: About Saints Cyril and Methodius during the Communist Period .......................................197

Paweł Ukielski, Settling Accounts with the Communist Past in Poland............................................................................................207

DOCUMENTE

Cristina Diac, Comuniști din România în arhiva Cominternului: Elena Filipovici, sfârșitul unui revoluționar de profesie, 1934-1937, I......................................................................................................219

Ana-Maria Cătănuş, Ceauşescu şi studiile viitorului în România, II: Alvin Toffler la Bucureşti, 1976, ....................................................240

Vasile Buga, România privită de la Moscova: documente sovietice din martie 1989..............................................................................253

MĂRTURII

Florin-Răzvan Mihai, Programul nuclear, visul neîmplinit al lui N. Ceauşescu; Cornel Mihulecea, Am fost ultimul preşedinte al Comitetului de Stat pentru Energie Nucleară.................................266

DICŢIONAR BIOGRAFIC

Flori Bălănescu, Emil Căpraru (n. 1923); Octaviana Jianu, Vladimir Streinu (1902-1970)            .......................................................................279

NOTE DE LECTURĂ

Antoaneta Olteanu, Un comunist în linia întâi – V.M. Molotov..........................................................................................288

RECENZII. PREZENTĂRI. NOTE

Cristina Diac, Tovarăşi de drum şi revoluţionari de profesie; Octaviana Jianu, O perspectivă analitică asupra modernităţii interbelice balcanice; Octavian Roske, Comunismul în discursul politic american: o carte despre Partidul Republican.....................300

BIBLIOTECA I.N.S.T.

Ana-Maria Iancu, Cărţi şi periodice intrate în colecţiile I.N.S.T......310

AGENDA I.N.S.T

Ana-Maria Cătănuş, Masa rotundă „A trăi în adevăr. 40 de ani de la primele gesturi de disidenţă în România comunistă”; Carmen Stratone, Conferința „Disidența românească în context național și internațional. Patru decenii de la apariția Chartei 77”; Carmen Stratone, Cercetători I.N.S.T. la Institutul de Studii Balcanice & Centrul de Tracologie al Academiei Bulgare de Științe; Carmen Stratone, Delegaţie cehă în vizită la I.N.S.T...................................312

   

Revista „Arhivele Totalitarismului” este indexată în bazele de date CEEOL, EBSCO, ERIH PLUS.

Reproducerea integrală sau parţială a textului fără acordul I.N.S.T. este interzisă şi se pedepseşte conform legii. Responsabilitatea asupra conţinutului materialelor publicate revine în exclusivitate autorilor. Materialele nepublicate nu se restituie.

© Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2017.


Arhivele Totalitarismului
Anul XXV     Nr. 94-95    1-2/2017

 

EDITORIAL

Radu Ciuceanu, Istoria ca un balast, XLVII.....................................5

STUDII

Gheorghe Cojocaru, O diversiune ideologico-identitară cominternistă: inventarea „limbii moldovenești”, 1924-1925...................................11

Florin-Răzvan Mihai, Comunişti şi socialişti în alegerile generale din România interbelică (1926-1933).O analiză comparativă, II............20

Diego Gaspar Celaya, Julián Casanova Ruiz, Exclusion et répression. Franco et la dictature issue de la guerre civile..............30

Dan Cătănuş, Cazul Vasile Luca, „reţeaua informativă Samoilov” şi situaţia comuniştilor români din U.R.S.S., I: 1940-1944...................49

Nicolae Fuştei, Situaţia Bisericii Ortodoxe în R.S.S. Moldovenească, 1940-1941........................................................................................67

Albina F. Noskova, Puterea şi Biserica romano-catolică din Polonia: Evoluţia conflictului de interese, 1944-1956, I..................................74

Brînduşa Costache, Reformele monetare postbelice din România în contextul relațiilor româno-sovietice, 1947-1952..............................86

Cécile Vaissié, L’unique Occidental, Prix Staline de littérature: André Stil, un « ingénieur des âmes » en France.....................................105

Raluca-Nicoleta Spiridon, Liviu-Marius Bejenaru, Constituirea şi evoluţia reţelei informative a Securităţii, 30 august 1948 – 14 martie 1956, II...........................................................................................126

Aurelia Vasile, L’incitation à la vigilance et à la dénonciation. Mise en œuvre des directives centrales dans l’organisation du festival du film soviétique en 1950, I......................................................................142

Tatiana Volokitina, Destalinizarea „în stil bulgăresc”. Cervenkov-Jivkov: lupta pentru putere, 1953-1956, II......................................157

Karina Paulina Marczuk, The Origins of the Polish-German Reconciliation, 1965-1966..............................................................171

Artyom A. Ulunyan, Before and After R. Nixon’s Visit to Romania. Flashpoints of the Romanian “Specific Course” as seen through American and Soviet Eyes.............................................................181

Luminiţa Banu, Florian Banu, Cauzele emigrării etnicilor germani din România reflectate în documentele Securităţii, III: 1977-1985.......200

Constantin Hlihor, Şocul geopolitic: relaţiile dintre U.R.S.S. şi S.U.A. şi prăbuşirea comunismului...........................................................214

 DOCUMENTE

Cristina Diac, Comuniști din România în arhiva Cominternului: Vanda Nicolski și emigrația românească din U.R.S.S. în timpul Marii Terori, 1936-1938, III.................................................................................235

Ana-Maria Cătănuş, Ceauşescu şi studiile viitorului în România, I: Johan Galtung la Bucureşti, 1974..................................................250


DICŢIONAR BIOGRAFIC

Cristina Roman, Silviu Brucan (1916-2006); Dănuţ Doboş, Ion Parțac (1927-1996)....................................................................................263

RECENZII. PREZENTĂRI. NOTE

Vasile Buga, Moscova, Balcanii şi Mediterana, după august 1968; Octavian Roske, Măsura puterii: o carte despre preşedinţia americană în secolul XX; Radu Bruja, Peregrinatio academica ca metodă de propagare a ideologiilor; Cristina Diac, Comunismul interbelic – destinul unui militant mărunt            .......................................271

PUNCTE DE VEDERE

Alexandru Budişteanu, Graniţa de răsărit a Moldovei – un tărâm de nelinişte şi conflict..........................................................................287

BIBLIOTECA I.N.S.T.

Ana-Maria Iancu, Cărţi şi periodice intrate în colecţiile I.N.S.T......293

AGENDA I.N.S.T

Vasile Buga, Din activitatea Centrului de Studii Ruse şi Sovietice „Florin Constantiniu” în semestrul II/2016 şi semestrul I/2017; Carmen Stratone, Proiecte științifice româno-bulgare; Carmen Stratone, Conferința naţională a I.N.S.T. „Geopolitică, revoluții și contrarevoluții: anul 1956”; Carmen Stratone, Distincții ale Academiei Române acordate cercetătorilor I.N.S.T.; Carmen Stratone, Triplă lansare a unor cărţi editate de I.N.S.T.; Octaviana Jianu, Conferirea titlului „Doctor Honoris Causa” istoricului Radu Ciuceanu; Alin Albu, Laudatio. Prof. dr. Radu Ciuceanu: Omul-mărturie a(l) generației rezistenței anticomuniste................................................................295

Revista „Arhivele Totalitarismului” este indexată în bazele de date CEEOL, EBSCO, ERIH PLUS.

Reproducerea integrală sau parţială a textului fără acordul I.N.S.T. este interzisă şi se pedepseşte conform legii. Responsabilitatea asupra conţinutului materialelor publicate revine în exclusivitate autorilor. Materialele nepublicate nu se restituie.

© Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2017.


 

Arhivele Totalitarismului
Anul XXIV     Nr. 92-93     3-4/2016

 

EDITORIAL

Radu Ciuceanu, Istoria ca un balast, XLVI.........................................5

STUDII

Alexandru-Cristian Voicu, The first communist under surveillance by the Siguranţa: Christian Rakovsky during the First World War (1914-1918)..................................................................................................8

Florin-Răzvan Mihai, Comunişti şi socialişti în alegerile generale din România interbelică (1926-1933). O analiză comparativă, I............28

Ioana Elena Secu, „Ideea rusă” în politica externă a Uniunii Sovietice, 1939-1941, II,..................................................................42

Ştefan Bosomitu, Instituționalizarea aparatului de control al partidului comunist. Comisia de Control a C.C. al P.C.R., 1945-1947.............57

Luminiţa Banu, Florian Banu, Cauzele emigrării etnicilor germani din România reflectate în documentele Securităţii, 1948-1989, II..........82

Raluca-Nicoleta Spiridon, Liviu-Marius Bejenaru, Constituirea şi evoluţia reţelei informative a Securităţii, 30 august 1948 – 14 martie 1956,I...............................................................................................99

Tatiana Volokitina, Destalinizarea „în stil bulgăresc”. Cervenkov-Jivkov: lupta pentru putere, 1953-1956, I.......................................108

Dragoş Petrescu, Sixty Years After: Reassessing the Hungarian Revolution of 1956.........................................................................126

Cezar Stanciu, Despre viziunea antihegemonică a politicii externe românești. România și lovitura de stat din Cipru, 1974 .................141

Alexandru-Murad Mironov, Adâncirea crizei: Plenara C.C. al P.C.R. din 29-30 iunie 1983.......................................................................155

Aneta Mihaylova, Reluctant Reformers: Zhivkov, Ceauşescu and the Moscow Wind of Change...............................................................161

Florin Abraham, Justiţia în România comunistă: Între control politic şi autonomie, I...................................................................................181

DOCUMENTE

Cristina Diac, Comuniști din România în arhiva Cominternului: Vanda Nicolski și emigrația românească din U.R.S.S. în timpul Marii Terori, 1936-1938, II            .................................................................................202

Dan Cătănuş, Închiderea cazului Teohari Georgescu, 1955-1956...............................................................................................221

Iulian Toader, “Mystery revealed?” The Mănescu-Rusk conversation of 4 October 1963 and the beginning of the Romanian-American “special relationship”......................................................................237

Ana-Maria Cătănuş, Dissident Mihai Botez on US-Romanian Relations Between 1968-1984, II...................................................254

Constantin Moraru, Relaţiile româno-vest-germane după Helsinki. Stenograma discuţiilor Ceauşescu – Genscher din 5 decembrie 1975...............................................................................................278

Vasile Buga, Documentele ruseşti clarifică: La 4 decembrie 1989 Ceauşescu nu şi-a abandonat principiile din august 1968.............295

DICŢIONAR BIOGRAFIC

Delia Bălăican, Generalul G.A. Dabija (1872-1957); Ionuţ Mircea Marcu, Alexandru Moghioroş (1911-1969); Theodora Enache, Leonte Răutu (1910-1993).............................................................304

RECENZII. PREZENTĂRI. NOTE

Ionuţ Filipescu, Şomaj şi radicalizare politică la studenţimea interbelică; Flori Bălănescu, Femei în Holocaust, II; Vasile Buga, U.R.S.S. şi revoluţiile din răsăritul Europei; Octavian Roske, Preşedinţia americană şi provocările Războiului rece; Dan Cătănuş, O istorie a României postbelice......................................................317

 BLIOTECA I.N.S.T.

 

Ana-Maria Iancu, Cărţi şi periodice intrate în colecţiile I.N.S.T.....334

 

AGENDA I.N.S.T

Dan Cătănuş, Justiţia şi puterea politică; Ana-Maria Cătănuş, Despre renaşterea statului lituanian; Dan Cătănuş, Noi evaluări asupra evenimentelor anului 1956; Cristina Diac, Cercetători I.N.S.T. la Institutul Lituanian de Istorie; Ana-Maria Cătănuş, O istorie în imagini a epocii Nicolae Ceaușescu; Corneliu Beldiman, Instrumente digitale pentru studiul totalitarismului: Mecanisme represive în România 1945-1989. Dicţionar biografic.......................................................336

Revista „Arhivele Totalitarismului” este indexată în bazele de date CEEOL, EBSCO, ERIH PLUS şi Index Copernicus.

Reproducerea integrală sau parţială a textului fără acordul I.N.S.T. este interzisă şi se pedepseşte conform legii. Responsabilitatea asupra conţinutului materialelor publicate revine în exclusivitate autorilor. Materialele nepublicate nu se restituie.

© Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2016.


Arhivele Totalitarismului
Anul XXIV     Nr. 90-91   1-2/2016 


EDITORIAL

Radu Ciuceanu, Istoria ca un balast, XLV..........................................5

STUDII

Antoaneta Olteanu, Lenin și miturile lui..............................................9

Ioana Elena Secu, „Ideea rusă” în politica externă a Uniunii Sovietice, 1939-1941, I.....................................................................24

Ion Constantin, Între două fronturi: Comuniștii polonezi în anii celui de-al Doilea Război Mondial............................................................44

Adam Burakowski, Activitatea Tribunalului Poporului din Bulgaria, 1944-1945........................................................................................65

Marius Tărîţă, Preliminarii la problema limbii române în R.S.S. Moldovenească în primii ani după război, 1944-1948......................87

Petre Opriş, O scurtă biografie a spionului sovietic: Piotr Gonciaruk.........................................................................................98

Luminiţa Banu, Florian Banu, Cauzele emigrării etnicilor germani din România reflectate în documentele Securităţii, 1948-1989, I.........107

Adrian Constantin Rotar, Începutul colectivizării în nordul Moldovei și Bucovina. Răscoalele țărănești și represiunea comunistă, 1949...............................................................................................122

Aleksandr Stykalin, Apropierea sovieto-iugoslavă din anii 1955-1956 și dizolvarea Cominformului...........................................................141

Dan Cătănuş, Demersuri româneşti privind retragerea trupelor sovietice din România, 1955-1956.................................................155

Alexandru-Murad Mironov, Un „mare salt înainte”. Plenara C.C. al P.M.R., 26-28 noiembrie 1958.......................................................173

Ionuţ-Marian Filipescu, Între propagandă şi interes academic: Al XV-lea Congres internaţional de ştiinţe istorice (Bucureşti, 10-17 august 1980)..............................................................................................182

Mioara Anton, „Munca cu scrisorile“. Ficţiuni propagandistice şi realităţi cotidiene, II: 1980-1989.....................................................192

DOCUMENTE

Cristina Diac, Comuniști din România în arhiva Cominternului: Vanda Nicolski și emigrația românească din U.R.S.S. în timpul Marii Terori, 1936-1938, I...................................................................................207

Mihai Burcea, Ghilotinată de ziua sa: Olga Bancic şi ultimele gânduri ale unei luptătoare antifasciste, 9 mai 1944...................................244

Gheorghe Onişoru, Ultima declaraţie a lui Vasile Luca sub ancheta Securităţii, 25 septembrie 1954......................................................247

Ana-Maria Cătănuş, Dissident Mihai Botez on US-Romanian Relations Between 1968-1984, I....................................................262

Vasile Buga, A cerut Ceauşescu invadarea Poloniei? Un raport al ambasadorului sovietic Tiajelnikov, 19 august 1989......................276

DICŢIONAR BIOGRAFIC

Alina Ilinca, Liviu Marius Bejenaru, Aurel Ardeleanu (1913-1986); Andreea-Florentina Mâniceanu, Iosif Rangheţ (1904-1952); Florin Şandru, Nicolae Turcu (1891-1955)...............................................288

RECENZII. PREZENTĂRI. NOTE

Ionuţ Mircea Marcu, Satul românesc sub asaltul colectivizării; Florian Banu, Scurtă istorie a unui secol lung; Flori Bălănescu, Femei în Holocaust, I; Vasile Buga, Istoria recentă a ţărilor din Est văzută de la Moscova; Octavian Roske, Dilemele puterii: direcţii şi reorientări în politica externă americană în secolul al XX-lea..............................302

BIBLIOTECA I.N.S.T.

Ana-Maria Iancu, Cărţi şi periodice intrate în colecţiile I.N.S.T......319

AGENDA I.N.S.T.

Radu Ciuceanu, Remember George G. Potra (1940-2015); Ana-Maria Cătănuş, Periplu prin infern; Dan Cătănuş, Drepturile omului în regimurile comuniste: 40 de ani de la semnarea Actului Final de la Helsinki; Vasile Buga, Din activitatea Centrului de Studii Ruse şi Sovietice „Florin Constantiniu” în semestrul lI al anului 2015 şi în primul semestru al anului 2016......................................................321


Revista „Arhivele Totalitarismului” este indexată în bazele de date CEEOL, EBSCO, ERIH PLUS şi Index Copernicus.

Reproducerea integrală sau parţială a textului fără acordul I.N.S.T. este interzisă şi se pedepseşte conform legii. Responsabilitatea asupra conţinutului materialelor publicate revine în exclusivitate autorilor. Materialele nepublicate nu se restituie.

© Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2016.


Arhivele Totalitarismului
Anul XXIII     Nr. 88-89    3-4/2015

 

EDITORIAL

Radu Ciuceanu, Istoria ca un balast, XLIV........................................5

STUDII

Irina Lyubomirova Ognyanova, External and Local Influences on the Ustasha Ideological System in the 1930s and the First Half of the 1940s.................................................................................................7

Mikhail Nakonechniy, Mortality rates of GULAG timber camps during 1937-1938 crisis in comparative international context.....................24

Mihai Burcea, Cariera unui fost agent NKVD în anii „puterii populare” din România: Simion Babenco, II....................................................45

Dan Cătănuş,O necunoscută în ecuaţia luptei pentru putere din P.C.R.: Emil Bodnăraş, aprilie 1944 – mai 1952, II..........................59

Florian Banu, De la colaborare la izolare. Relaţiile Securităţii cu serviciile similare din ţările Pactului de la Varşovia, 1955-1989, II.......................................................................................................73

Mioara Anton, „Munca cu scrisorile“. Ficţiuni propagandistice şi realităţi cotidiene, 1965-1980...........................................................91

Cezar Stanciu, România şi problema cooperării balcanice, 1969-1975..............................................................................................105

Alexandru-Murad Mironov, Lansarea unui proiect al dezvoltării: Conferinţa Naţională a P.C.R., 19-21 iulie 1972............................121

Cristina Petrescu, Aktionsgruppe Banat Reconstructs Its Past, II: Personal Memories and Collective Identity....................................131

Adam Burakowski, Din istoria relaţiilor româno-polone. Vizita lui Wojciech Jaruzelski în România, iunie 1982..................................145

Аnna S. Gladysheva, Revoluţia din Decembrie 1989 reflectată în presa sovietică...............................................................................157

Constantin Corneanu, Eşecul unei elite: Decembrie 1989.............169

Ciprian Bălăban, Propaganda politică în mediul religios înainte şi după 1989. Cazul cultului penticostal.............................................191

Antoaneta Olteanu, Proza rusă antitotalitară.................................201

Adrian Solomon, Repression, Resistance, and Solidarity in Orwell’s Oceania and Communist Romania: A Situationist Perspective......220

DOCUMENTE

Ioan Chiper, Magdalena Tiţă, Gheorghi Dimitrov – Ana Pauker – Emil Bodnăraş: Documente inedite privind situaţia din România şi relaţiile comuniştilor români cu Sofia şi Moscova în primăvara anului 1945...............................................................................................238

Sebastian Mitrache, Romania and the Soviet Intervention against the Prague Spring. A NATO AssessmenT...........................................255

DICŢIONAR BIOGRAFIC

Ionuţ-Marian Filipescu, Petre Borilă (1906-1973); Cristian-Adelin Dumitru, Valter Roman (1913-1983)..............................................279

RECENZII. PREZENTĂRI. NOTE

Octavian Roske, Agricultura socialistă în România: un pariu eşuat; Dan Cătănuş, Istoriile unor scrisori către putere   ............................286

PUNCTE DE VEDERE

Alexandru Badea, Ion Mihalache (1882 - 1963) Schiţă de portret.............................................................................................295

BIBLIOTECA I.N.S.T.

Ana-Maria Iancu, Cărţi şi periodice intrate în colecţiile I.N.S.T............................................................................................300

AGENDA I.N.S.T

Dan Cătănuş, De la Gheorghiu-Dej la Ceauşescu; Constantin Buchet, Abordări ştiinţifice ale I.N.S.T.: România şi Dictatul de la Viena, Rozavlea, Maramureş, 3-4 septembrie 2015; Cristina Diac, Cercetători ai I.N.S.T. în stagiu de documentare la Sofia..............302

Revista „Arhivele Totalitarismului” este indexată în bazele de date CEEOL, EBSCO, ERIH-C şi Index Copernicus.

Reproducerea integrală sau parţială a textului fără acordul I.N.S.T. este interzisă şi se pedepseşte conform legii. Responsabilitatea asupra conţinutului materialelor publicate revine în exclusivitate autorilor. Materialele nepublicate nu se restituie.

© Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2015.


 

Arhivele Totalitarismului
Anul XXIII     Nr. 86-87      1-2/2015

 

EDITORIAL

 Radu Ciuceanu, Istoria ca un balast, XLIII.........................................5

 

 STUDII

 Ion Constantin, În umbra Moscovei. Partidul Comunist Polonez în perioada interbelică, 1918-1937.......................................................16

Antoaneta Olteanu, Elemente de lux în Rusia Sovietică a anilor ’30....................................................................................................28

Florin Grecu, Partidul-Stat sub Carol al II-lea. Studiu de caz: Ministerul Frontului Renaşterii Naţionale, 1938-1940.......................38

Tatiana V. Volokitina, Coaliţia antihitleristă şi România: Pregătirea şi încheierea Convenţiei de armistiţiu din septembrie 1944.................58

Dan Cătănuş,O necunoscută în ecuaţia luptei pentru putere din P.C.R.: Emil Bodnăraş, aprilie 1944 – mai 1952, I...........................80

Gheorghe Onişoru, Instaurarea guvernului Groza la 6 martie 1945. Premise interne................................................................................94

Mihai Burcea, Cariera unui fost agent NKVD în anii „puterii populare” din România: Simion Babenco, I...................................................113

Florian Banu, De la colaborare la izolare. Relaţiile Securităţii cu serviciile similare din ţările Pactului de la Varşovia, 1955-1989, I......................................................................................................125

Alexandru-Murad Mironov, P.C.R. la cel de-al IX-lea Congres: modernizare, profesionalizare sau birocratizare?..........................146

Elena Negru, Confruntări istoriografice sovieto-române în anii 1960-1980..............................................................................................159

Cristina Petrescu, Aktionsgruppe Banat Reconstructs Its Past, I: Personal Memories and Collective Identity....................................180

Aleksandr S. Stykalin, Noua perspectivă sovietică asupra crizei ungare din 1956 în condiţiile revizuirii „doctrinei Brejnev” la sfârşitul anilor '80 – începutul anilor '90.......................................................194

Mihaela Şimonca, Norman Manea - Personal History as a Premise for Fiction. The Holocaust, Communism, Exile as Collective Drama Sublimated through Writing............................................................214

DOCUMENTE

Cristina Diac, Comunişti din România în Arhiva Cominternului: Béla Breiner şi activul P.C.d.R. în timpul Marii Terori, 1936-1938..........237

Vasile Buga, O întâlnire de vacanţă. Stenograma convorbirilor Ceauşescu – Brejnev din Crimeea, 3 august 1976........................260

DICŢIONAR BIOGRAFIC

Mihai Burcea, Ion Anton Vidraşcu (1905 – 1978)...........................279

RECENZII. PREZENTĂRI. NOTE

Flori Bălănescu, Un apatrid, între „moştenirea” genocidului armean şi experienţa comunistă; Ion Constantin, O impresionantă lucrare despre crimele comise de NKVD în RASS Moldovenească, în timpul „Marii Terori” staliniste din 1937-1938; Octavian Roske, Amintiri selective: anul revoltei, anii represiunii...........................................285

BIBLIOTECA I.N.S.T.

Ana-Maria Iancu, Cărţi şi periodice intrate în colecţiile I.N.S.T............................................................................................296

AGENDA I.N.S.T

Ion Constantin, Despre Aleksander Wat şi „secolul său”; Cristina Diac, Revoluţia din decembrie 1989, reevaluri după 25 de ani; Dan Cătănuş, Disidenţa în România comunistă; Vasile Buga, Din activitatea Centrului de Studii Ruse şi Sovietice „Florin Constantiniu” în primul semestru al anului 2015; Radu Ciuceanu, Prof. Dr. Vasile Boroneanţ, un arheolog pentru eternitate.......................................298

Revista „Arhivele Totalitarismului” este indexată în bazele de date CEEOL, EBSCO, ERIH-C şi Index Copernicus.

Reproducerea integrală sau parţială a textului fără acordul I.N.S.T. este interzisă şi se pedepseşte conform legii. Responsabilitatea asupra conţinutului materialelor publicate revine în exclusivitate autorilor. Materialele nepublicate nu se restituie.

© Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2015.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu