Peer review


Revista “Arhivele Totalitarismului” consideră procedura de evaluare a articolelor de către referenți din afara redacției drept o premisă esențială pentru asigurarea unor standarde științifice ridicate atât pentru revistă, cât și pentru autorii care trimit materiale. 

În cazul lucrărilor transmise în limbile franceză sau engleză, autorii trebuie să se asigure că au fost verificate din punct de vedere al corectitudinii limbii (proofreading). 

Pentru evaluarea articolelor, revista “Arhivele Totalitarismului” folosește modelul ‘double-blind review’, care presupune că identitatea autorului și a referentului sunt anonimizate, pentru a reduce riscul subiectivității în procesul de evaluare. Pe durata procesului de evaluare, numai redacția revistei cunoaște identitatea autorului și evaluatorului, iar aceste informații sunt confidențiale. 

Revista “Arhivele Totalitarismului” furnizează evaluatorilor un formular de recenzare, în română sau în engleză, pe care aceștia îl vor folosi în procesul de evaluare. 

Formularul de recenzare conține mai multe secțiuni în care referenții sunt invitați să evalueze originalitatea, noutatea, precum și contribuția materialului la cunoașterea temei. 

De asemenea, în procesul de recenzare sunt urmărite și aspecte formale, precum respectarea structurii unui articol științific sau respectarea normelor editoriale ale revistei. Recenzenții sunt invitați să se pronunțe asupra unor elemente specifice, precum relevanța, metodologia, sursele folosite. Totodată, în cazul articolelor redactate în limbile franceză sau engleză, recenzenții se exprimă asupra clarității textului sau pot atrage atenția asupra necesității unei revizii lingvistice suplimentare. 

În urma evaluării, recenzentul recomandă publicarea articolului ca atare, publicarea după efectuarea unor corecturi minore sau majore, respingerea materialului de la publicare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu