Colegiul de redacțieCONSILIUL EDITORIAL INTERNAŢIONAL


Gheorghe Cojocaru, Institutul de Istorie, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău (Republica Moldova)
Irina Gridan, INALCO (L’Institut National des Langues et Civilisations Orientales), Paris (Franţa)
Francesco Guida, Università degli Studi Roma Tre (Italia)
Armin Heinen, Historisches Institut Der RWTH Aachen (Germania)
Constantin Iordachi, Central European University, Budapesta (Ungaria)
Alexandre Kostov, Institute of Balkan Studies and Centre of Thracology (Bulgaria) 
Slavomir Michalek, Institute of History, Slovak Academy of Sciences
Aleksandr Stykalin, The Institute of Slavistics, Russian Academy of Science, Moscow (Federaţia Rusă)

COLEGIUL DE REDACŢIE Radu Ciuceanu (director I.N.S.T.), Octavian Roske (redactor şef), acad. Victor Spinei, Florin Abraham, Dan Cătănuş, Ana-Maria Cătănuș, Ioan Chiper, Mihai Golu, Alexandru Murad Mironov, Gheorghe Onişoru, Ioan Scurtu, Florian Tănăsescu, acad. Răzvan TheodorescuREDACŢIA Director: Radu Ciuceanu
Redactor şef: Octavian Roske
Secretar general de redacţie: Dan Cătănuş
Redactori: Ana-Maria Cătănuş, Alexandru-Murad Mironov, Florin-Răzvan Mihai, Carmen Stratone, Mihai Burcea
Machetare computerizată: Iuliana Dumitrescu, Mihaela Maria Gavrilescu, Bianca Niţu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu