Etica publicării


Arhivele Totalitarismului este o revistă academică, evaluată în sistem double-blind, publicată de Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului al Academiei Române. Revista Arhivele Totalitarismului publică studii, articole, documente, biografii, mărturii şi recenzii pe tema totalitarismelor de stânga şi de dreapta din România şi din lume.
Revista Arhivele Totalitarismului îşi propune să menţină cele mai înalte standarde de etică a publicării.
Urmărind să ofere cititorilor săi o revistă academică de înaltă calitate, revista Arhivele Totalitarismului îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu următoarele principii:

Editorii revistei Arhivele Totalitarismului decid asupra articolelor care urmează să fie publicate. În procesul de evaluare a articolelor propuse spre publicare, editorii vor avea în vedere doar conţinutul intelectual al materialelor, fără a fi influenţaţi de alte elemente precum rasă, sex, orientare sexuală, credinţe religioase, origine etnică, cetăţenie sau filozofia politică a autorilor. Editorii vor respinge de la publicare orice material cu conţinut potenţial defăimător, suspecte de plagiat sau care încalcă prevederile legale în vigoare referitoare la copyright. Editorii au obligaţia să asigure confidenţialitatea articolelor până când acestea vor fi publicate. În situaţia în care editorii decid că un articol nu va fi publicat, manuscrisul nu va fi folosit în alte scopuri fără consimţământul scris al autorului.

Referenţii revistei Arhivele Totalitarismului îi sprijină pe editorii revistei în luarea deciziei de publicare a unui manuscris. Referenţii pot contribui, prin sugestiile făcute autorilor, la îmbunătăţirea materialelor propuse pentru publicare. În vederea atingerii acestui scop, referenţii vor evalua în mod obiectiv manuscrisele trimise de autori şi îşi vor prezenta într-o manieră clară punctul de vedere asupra materialelor. Referenţii sunt obligaţi să trateze materialele primite spre evaluare drept confidenţiale. În condiţiile în care revista Arhivele Totalitarismului foloseşte în procesul evaluării sistemul double blind, comunicarea privind manuscrisele propuse publicării se va face exclusiv între referenţi şi editorii revistei Arhivele Totalitarismului.

Autorii care trimit manuscrise revistei Arhivele Totalitarismului îşi vor redacta lucrările în conformitate cu normele de publicare ale revistei. Autorii trebuie să se asigure că manuscrisele lor sunt integral originale, iar în cazul utilizării lucrărilor altor autori, acestea vor fi citate corespunzător. Orice suspiciune de plagiat va fi urmată automat de respingerea manuscrisului. Autorii nu vor propune spre publicare materiale care au mai fost publicate în alte reviste sau volume. Încercarea de a publica acelaşi material în mai multe reviste constituie comportament neetic şi neştiinţific. Autorul este obligat ca în cazul în care descoperă o greşeală semnificativă  în textul său, să anunţe redacţia revistei şi să coopereze cu aceasta în vedere corectării materialului.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu