marți, 27 octombrie 2020

"Relațiile româno-ruse/sovietice din secolul al XIX-lea până în prezent"

Centrul de Studii Ruse și Sovietice ”Florin Constantiniu„ din cadrul Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului anunță apariția volumului "Relațiile româno-ruse/sovietice din secolul al XIX-lea până în prezent", coordonat de prof. univ. dr. Antoaneta Olteanu și dr. Ana-Maria Cătănuș. 

Volumul cuprinde materialele conferinţei internaţionale „Relaţiile româno – ruse/sovietice: Trecut, prezent şi perspective”. CSRS: un deceniu de activitate, 2007 -2017, organizat la 13-14 decembrie 2017 de către Centrul de Studii Ruse şi Sovietice „Florin Constantiniu”, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Academia Română, în colaborare cu Departamentul de Filologie Rusă şi Slavă, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti. 
Volumul Relaţiile româno – ruse/sovietice din secolul al XIX-lea până în prezent reuneşte contribuții ale unor prestigioși istorici, lingviști și diplomați din România, Republica Moldova şi Federaţia Rusă, pe o tematică legată de relația bilaterală dintre România și Imperiul Țarist/URSS/Federația Rusă, precum și civilizația din spațiul rus/sovietic. 
Studiile cuprinse în acest volum abordează o problematică variată şi complexă, fiind analizate relațiile bilaterale ruso-române în secolul al XIX-lea, aspecte de ordin economic înregistrate în contextul celor două războaie mondiale și a evoluției postbelice, sovietizarea României și activitatea organelor de represiune, momente din istoria diplomatică, transformările politice din interiorul URSS și colapsul imperiului sovietic. 
Literatura din perioada totalitară, proza de lagăr, alteritatea și percepțiile reciproce ale celor două popoare completează tabloul unei relații complexe de vecinătate. Antoaneta Olteanu, Ana-Maria Cătănuș, coord., "Relațiile româno-ruse/sovietice din secolul al XIX-lea până în prezent", Editura Universității din București, 2020. 
Volumul poate fi achiziționat de la Librăria Universității din București la prețul de 33 lei. 
https://editura-unibuc.ro/produs/relatiile-romano-ruse-sovietice-din-secolul-al-xix-lea-pana-in-prezent/

 

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu